Ordförklaringar stöttar läsförståelsen i SO

Nu har vi lanserat ordförklaringar i direkt anslutning till texten i alla SO-ämnen på mellanstadiet.  

Det är en riktigt superfunktion – med bara ett klick så får eleven direkt en förklaring på det svåra ordet i texten, något som bidrar till att öka förståelsen för det hen läser. 
 
Ordet kan dessutom sparas till en ordlista i läromedlet för smidig åtkomst och träning. Du som lärare kan t.ex. be eleverna att själva identifiera fem ord som de tycker är svåra i ett avsnitt och sedan låta dem träna på just de orden lite extra. Det kallar vi individanpassad undervisning när den är som bäst! 
 
Vi har lanserat klickbara ordförklaringar i Samhällskunskap, Historia, Religionskunskap och Geografi för årskurs 4–6. 

Är du nyfiken på funktionen men saknar licens – testa våra läromedel gratis i 30 dagar!

Video: Stöttande ordförklaringar