Arbeta heldigitalt med ständigt aktuell SO

Med Digilärs läromedel i SO-ämnena för åk 4–6 får du ett material som täcker det centrala innehållet i läroplanen, efter Skolverkets nya riktlinjer. Innehållet baseras på PULS-serien från Natur & Kultur. Vi har bearbetat och kompletterat innehållet med digitalt material och skapat aktuella heldigitala läromedel i geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass samt att på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar. Du kan även komplettera läromedlet med egna texter eller uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och bildberättelser, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort. I ett quiz i slutet av varje arbetsområde kan eleven utvärdera sina faktakunskaper inför ett avslutande prov.

Stöd för dig som lärare

I lärarhandledningen som är tillgänglig var du än befinner dig i läromedlet finns mer fakta, lektionsförslag, tips på frågor för samtal, stycken att läsa högt samt fler uppgifter och prov på utskrivbara filer. Vi har också samlat intressanta länkar som du kan använda i din undervisning och bilder att utgå ifrån under exempelvis en genomgång.

Till varje läromedel ingår ett bibliotek där det finns fördjupningstexter, historiska kartor och en samling historiska källor med fokus på barn.

Materialet uppdateras kontinuerligt.

Digilärs läromedel i SO-ämnena för åk 4-6

Väck intresse och fördjupa med film

Genom historien med kungen

I Digilär Historia guidas du av historiekungen, spelad av Thomas Hedengran. Humor och fakta blandas i de tolv filmerna där kungen möter en vetgirig elev.

Unga berättar om sin tro

14-åriga Jocelyn möter unga troende människor i Digilär Religionskunskap. Filmerna tar upp kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom.

Digga och Lärs förklarar

I Digilär Samhällskunskap undersöker karaktärerna Digga och Lärs samhället. De ställer frågor, reflekterar och vänder och vrider på varandras argument i åtta introduktionsfilmer – ett till varje arbetsområde.

Prova Digilär gratis i 30 dagar

Kontot är kostnadsfritt och har inga förbindelser. Skapa konto och kom igång direkt.