Schon gehört? Tyska 4 är nu komplett

Nu kan Digilär erbjuda ett komplett läromedel i Tyska för kurs 4. Vi har kompletterat läromedlet i den fjärde kursen med ytterligare två innehållsrika arbetsområden: Im Namen des Gesetzes och Wer hat an der Uhr gedreht? Perfekt för elever som vill fördjupa sina kunskaper i tyska.

I det femte arbetsområdet Im Namen des Gesetzes står det tysktalande landet Liechtenstein i centrum och eleverna får bland annat utveckla språket genom att jobba med avsnitt om brott och utseende samt läsa om det tyska paret Schulz bild av Sverige.

Grammatik med brottsliga inslag

I grammatiken ligger fokuset på meningsbyggnad men eleven introduceras även till konjunktiv I. Läsaren får hjälpa polisen att matcha brottslingar med rätt brott, läsa och rätta polisens pressmeddelande samt förklara hur det är att egentligen leva i Sverige. Här finns även Kafkas litterära text Vor dem Gesetz.

Repetera med bilder

Repetition är kunskapens moder och i det sjätte och sista arbetsområdet Wer hat an der Uhr gedreht? får eleverna därför repetera all ny grammatik som tillkommit i kurs 4. Med hjälp av bildberättelser samt kapitel om de olika färdigheterna läsa, tala, lyssna och skriva ges stora möjligheter att lära sig mer om olika strategier för att utveckla sina färdigheter kring reception och produktion. Till sist får du värdefulla tips på vilka aspekter du bör öva på inför de eventuella nationella proven i tyska.

Sedan tidigare täcker Digilär Tyska för gymnasiet hela det centrala innehållet för kurserna Tyska 1, 2 och 3. 

Välkommen till ett komplett heldigitalt läromedel i Tyska 4.