Att lyssna sig till kunskap

En man håller handen bakom örat

Podcasts och ljudböcker blir alltmer populära. Även möjligheten att lyssna på innehållet i våra läromedel är på uppgång, idag lyssnar närmare 20 procent av eleverna på inlästa texter i Digilär. Men hur är det nu, att läsa med ögonen eller öronen – är det ena bättre än det andra?

Text: Nneka Magnusson Amu

Att elever har olika förutsättningar och behöver stöd på olika sätt för att inhämta kunskap är de flesta medvetna om i skolans värld. Samtidigt har förutsättningarna för att erbjuda alternativa lärmetoder sett väldigt olika ut från skola till skola.

Om inlästa texter och talsyntes tidigare kopplats till framför allt läs- och skrivsvårigheter, ses dessa funktioner numera som ett allt viktigare komplement i undervisningen även på ett bredare plan. Man har dragit slutsatsen att många elever faktiskt har lättare att hänga med när de kan få texten uppläst. Och alltfler elever väljer själva att lyssna på texter när möjligheten ges.

I dag lyssnar till exempel närmare 20 procent av eleverna på inlästa texter i Digilär, Natur & Kulturs heldigitala läromedel. Det gäller såväl läromedelstexter som frågor, fördjupningar, uppgifter och arbetsflöden. Faktum är att lyssna-funktionen hör till de mest uppskattade och använda lässtödsfunktionerna. Vissa väljer att enbart lyssna medan andra samtidigt tittar på texten.

Cecilia Lilja, digital pedagogisk utvecklingschef på Digilär.

Med inlästa läromedel som extra resurs i undervisningen kan eleverna ta till sig kunskap på fler sätt och det i sin tur ökar möjligheten till högre måluppfyllelse, menar Cecilia Lilja, digital pedagogisk utvecklingschef på Digilär.

– Vårt grundmotto är att ge eleverna möjligheter att ta till sig informationen i läromedlen på olika sätt. Digilär ska helt enkelt vara anpassat till alla. Därför erbjuds möjligheten att lyssna till all text.

– Under senare år har talsyntesen utvecklats mycket. I dag erbjuder Digilär en mängd röster av hög kvalitet, med flera olika dialekter - i både svenska och andra språk. Utöver det finns inläst tal inspelat av röstskådespelare till utvalda längre texter, t.ex. i språk, till skönlitterära texter och bildberättelser, berättar Cecilia Lilja.

Att läsa med ögonen eller öronen – vad är egentligen bäst?

En uppläst text är mer innehållsrik på information och du hör vilka ord som är viktiga via betoningen. Våra hjärnor är anpassade för att lyssna, läsningen är något vi människor har fått träna upp, säger Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid filosofiska institutionen på Lunds universitet och författare till ett flertal böcker inom filosofi.

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid filosofiska institutionen på Lunds universitet och författare till ett flertal böcker inom filosofi. 

Både när du lyssnar och när du läser skapar du bilder i huvudet. När vi lär oss ett språk lär vi oss att associera betydelser med orden. Dessa betydelser kombineras till en föreställning i våra huvuden på samma sätt som när vi fantiserar. Texten innehåller inte allt som behövs utan vi får fylla i med vad vi tror är rimligt för att skapa ett sammanhang. De bästa texterna är ofta de där vi får jobba med vår fantasi.

Även om våra hjärnor till stor del agerar på samma sätt när vi lyssnar på eller läser en bok, finns det förstås vissa markanta skillnader. Fördelen med att lyssna är en mer direkt och omedelbar kommunikation. Samtidigt har läsningen den fördelen att det är lätt att gå tillbaka om man missat något eller behöver repetera något lite extra – man har helt enkelt mer kontroll över informationsflödet.

– Det går inte att säga att det är bättre att lyssna än att läsa eller tvärtom. Det finns det ingen forskning på än så länge. Själv skulle jag gissa att en kombination av båda är bäst. Ju fler sinnen man använder för att lära sig något desto bättre fastnar kunskapen, säger Peter Gärdenfors.


Inspireras och motiveras till en digitalare undervisning!

Artikeln är hämtad från det kommande numret av Digitalare undervisning som kommer inom kort. Digitalare undervisning är Natur & Kulturs och Digilärs tidning för dig som är intresserad av undervisning med digitala verktyg.

Beställ en kostnadsfri prenumeration på Digitalare undervisning

Du kan få en digital version (pdf) skickad till din e-postadress eller en papperstidning skickad till din skolas postadress. Beställ via den här länken.