3 fördomar om digitala läromedel

Laptop fotad uppifrån, händer pekar mot skärmen

Använder du digitala läromedel? Då kanske du känner igen någon av de här påståendena. Här presenterar vi, och bemöter, tre av de fördomar vi oftast möter. 

Ett digitalt läromedel ska användas som vilket läromedel som helst. Din roll som lärare är ovärderlig för att eleverna ska lära sig. Genomgångar, gruppövningar och experiment är lika relevanta när ni jobbar digitalt som med traditionella läromedel.

I arbetet med att ta fram heldigitala läromedel möter man naturligtvis många pedagoger. Vissa har frågor och är nyfikna, andra är redan igång, medan en del är skeptiska. Här reder vi ut tre av de vanligast förekommande fördomarna om digitala läromedel.

1. Med ett digitalt läromedel sitter eleven ensam och jobbar vid sin skärm

Ett digitalt läromedel ska användas som vilket läromedel som helst. Din roll som lärare är ovärderlig för att eleverna ska lära sig. Genomgångar, gruppövningar och experiment är lika relevanta när ni jobbar digitalt som med traditionella läromedel.

En vanlig missuppfattning är även att eleven inte behöver använda några andra verktyg när hen jobbar digitalt. Men visst fyller pennan och pappret sin funktion även här. Att träna på, och visualisera, mattetal på ett rutigt papper är viktigt. Eller rita en tankekarta i anteckningsblocket medan man tittar på en bildberättelse med uppläst ljud.

Tips!

  • För en levande undervisning med digitala läromedel: Gör en demonstration framför klassen, och be en elev filma den. Lägg sedan in den i din kurs, så att eleverna kan se den igen under lektionen, eller som läxa. 
  • Visa en kort film som introduktion till ett nytt ämne. Det finns både specifika och mer övergripande filmer i Digilär. Eller gå igenom en bildberättelse tillsammans. Det kan leda till diskussioner i par, grupp eller helklass.
  • Läs en text tillsammans med eleverna. I Digilär har du möjlighet att visa texten på helskärm och gå igenom den tillsammans. Du kan visa en del av texten i taget. Om det underlättar, ta bort bilderna och välj sidbläddring. Stötta eleverna genom att peka på de språkligt svåra orden.

2. Med digitala läromedel blir eleven distraherad och ofokuserad av annat som lockar på internet

Visst finns det fler vägar till distraktion när eleven sitter vid en uppkopplad enhet än med ett analogt läromedel. Men det är stor skillnad på att surfa på en webbsida med en stor mängd bilder, länkar som leder vidare och bort, eller notiser som pockar på uppmärksamhet – och att befinna sig inne i det slutna system som ett modernt digitalt läromedel med anpassade funktioner och gränssnitt erbjuder. Läromedel från Digilär är utvecklade för att sätta innehållet i fokus. Det är också viktigt att eleverna inte lämnas ensamma med för svåra eller långa texter att ta sig igenom på egen hand. Det gör dem mer benägna att ägna sig åt andra saker på datorn än ämnesstudier. En mycket viktig faktor är också denna – vi lever i en  digital värld. Eleverna, precis som vi vuxna, behöver lära sig att hantera digitala verktyg med bibehållen koncentration.

Tips!

  • Med kursverktyget i Digilär kan du som lärare skapa din egen lektionsplanering där du leder eleverna steg för steg genom arbetet. På så sätt vet de hela tiden vad de ska göra och vart de är på väg.
  • Hjälp gärna eleverna att göra en individuell läsinställning i Digilär. Här kan hen välja vit, svart eller gul bakgrund, storlek och typsnitt på texten med mera, för att få en lärvy som är anpassad efter varje individ.
  • Med hjälp av verktygen som alltid finns direkt i anslutning till varje text i Digilär i det s.k. arbetsbordet kan eleven dokumentera sina tankar och reflektioner under tiden hen lär sig. Allt sparas förstås till elevens unika användarkonto. 

3. Materialet i det digitala läromedlet känns tunt. Det är inte lika mycket innehåll som i ett motsvarande tryckt läromedel

En tryckt bok är lätt att skapa sig en överblick över. Du kan kvickt bläddra igenom sidorna och få ett hum om innehållet – som bilder, modeller och faktarutor. Du kan relatera till bokens tjocklek, vikt och format. 

När det gäller digitala läromedel är innehållet strukturerat annorlunda. Här finns fördjupningar inbyggda i texterna, fler bilder finns i en bildberättelse, uppgifter till innehållet ligger på ett digitalt arbetsbord i anslutning till texten. I Digilär finns även ett bibliotek kopplat till varje läromedel där ännu mer material finns samlat. Digitala texter presenteras även ofta på en och samma sida, med en skrollfunktion, vilket kan vara lite mer abstrakt att överblicka än antal sidor i en bok. 

Men egentligen är det ju inte riktigt logiskt att ett digitalt läromedel, som inte har samma platsbegränsningar som en bok, skulle innehålla mindre material, eller hur?

En som har stött på den här fördomen är Elisabet Ivansson, projektledare för SO-läromedel i Digilär. 

– Jag har arbetat utifrån tryckta förlagor när jag har tagit fram Digilärs utbud för SO. Här har jag lagt in alla texter och bilder från motsvarande böcker och dessutom adderat filmer, fler bilder, fler uppgifter och klickbara fördjupningstexter. Ändå kan jag få kommentarer om att det känns som mindre material än i boken. Jag tror att missuppfattningen främst handlar om ovana vid det nya formatet.

Tips!

  • För att lära känna ett digitalt läromedel behöver du ge det lite tid. Undersök på djupet. Läs menyer, klicka på fördjupningslänkar och bildspel, botanisera i det bibliotek som medföljer alla läromedel. Välj ”Bläddra” istället för ”skrolla” när du läser längre texter.
  • På varje produktsida på digilar.se kan du också se ett förslag på vad du kan börja med att titta på i just det läromedlet du är intresserad av, så får du hjälp att komma igång.