Uppdatering av Samhällskunskap för gymnasiet

Laptop som visar omslaget i Samhällskunskap för gymnasiet

Digilärs läromedel uppdateras löpande och Samhällskunskap för gymnasiet är inget undantag. Vi har reviderat och förbättrat Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b och kommer att rulla ut uppdateringen under jullovet. Så vad är då nytt?

(Länkarna i stycket nedan leder direkt till läromedlet och fungerar endast för dig som har licens.)

Kapitlet Riksdagspartierna – Samhällskunskap 1a1 ersätts

Kapitlet Riksdagspartierna i Samhällskunskap 1a1 ersätts av ett nytt och uppdaterat kapitel: Svenska partier och ideologier. Du hittar kapitlet redan nu i arbetsområdet Hur styrs Sverige? Alla befintliga arbetsuppgifter och elevsvar sparas och förs över till kapitlet Svenska partier och ideologier

Om du ska påbörja ett moment som berör arbetsområdet Hur styrs Sverige? rekommenderar vi därför dig att redan nu läsa det uppdaterade kapitlet Svenska partier och ideologier.

Uppdateringar av arbetsområdet Vad är mänskliga rättigheter? Samhällskunskap 1a1 & Samhällskunskap 1b

Under jullovet kommer även arbetsområdet Vad är mänskliga rättigheter? i Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b att revideras. Det innebär att alla berörda kapitel inklusive quiz, instuderingsfrågor och uppgifter kommer att ses över och förbättras. Elevsvar till uppgifter i det gamla kapitlet kommer att finnas sparat i det nya kapitlet. 

Kontakta gärna vår kundsupport om du har några frågor om revideringarna.