Stöd vid inköp av digitala läromedel

Swedish Edtech Industry

Swedish EdTech Industry har tagit fram ett stöd vid inköp och upphandling av edtech. Här finns tips och ”tänk på” vid inköp och/eller upphandling av edtech, d.v.s. utbildningsteknologi, it – digitala tjänster och produkter till skolan.

Materialet är framtaget av Swedish Edtech Industry med målsättningen att säkra kvalitet i skolans digitala ekosystem, med leveranser enligt förväntningar för att leverantörer och beställare tillsammans ska kunna arbeta för en kontinuerlig, verksamhetsnära utveckling av edtechtjänster- och produkter.

Mer information

Swedish Edtech Indutry
Edtechkartan