Fysik 1 – nu komplett!

Laptop som visar omslaget i Fysik för gymnasiet

Goda nyheter för alla fysiklärare där ute – nu är läromedlet Fysik 1 för gymnasiet komplett. Det elevnära språket tillsammans med filmer, simuleringar och andra exempel som illustrerar fysiken väcker elevens nyfikenhet. Självrättande övningar, quiz och räkneuppgifter med lösningsförslag hjälper till att befästa de nya kunskaperna.

Fysik 1 har allt du behöver till fysiklektionen och totalt innehåller läromedlet nio fullmatade arbetsområden:

  • Ett fysikaliskt arbetssätt
  • Rörelse
  • Kraft och tryck
  • Energi och rörelsemängd
  • Värme
  • Klimat och väder
  • Elektricitet
  • Relativitetsteori och partikelfysik
  • Kärnfysik och strålningsmiljö

Det finns uppgifter på grundläggande nivå men även svårare – utmaningen. Som lärare har du stora möjligheter att variera undervisningen med t.ex. gruppuppgifter, inbäddade simuleringar och laborationer med lärarhandledning. För eleverna ges omfattande stöd med inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och klickbara fördjupningar. Till varje kapitel finns det färdiga ordlistor för att träna de nya begreppen och eleverna kan dessutom skriva rapport och lämna in direkt i läromedlet.

Missa inte våra fem tips till dig som är nyfiken på Digilär Fysik för gymnasiet och se en av flera filmer som finns i läromedlet och som bland annat ökar förståelsen för innehållet i kursen.

Fysik 1 med Introduktion och nio arbetsområden.
Arbetsområdet Energi och rörelsemängd med tillhörande kapitel och bildberättelser.
Arbetsområdet Kraft och tryck med tillhörande kapitel och sammanfattning.