Film: Så berättar muslimen Shama om sin tro

Berika din religionskunskapsundervisning med fem “Min Tro”-filmer.

Nu kan vi presentera fem helt nya introduktionsfilmer i religionskunskap för mellanstadiet – en för varje världsreligion. I filmerna med titeln Min tro möter 14-åriga Jocelyn unga personer som var och en bekänner sig till antingen kristendom, islam, hinduism, buddhism eller judendom.

Utvalda frågor och plats för funderingar

Filmerna kompletterar den generella fakta som läromedlet ger och skapar mer förståelse för en annan människas individuella tro. Till filmerna finns ett antal utvalda frågor som eleverna kan jobba vidare med – dels för att befästa kunskapen de nyss fått men framför allt för att få eleverna att börja reflektera kring religionen.

Filmens upplägg

I filmerna ges tittaren först en kort presentation av religionerna som bakgrund. Det är sedan det personliga samtalet med en ung troende människa som är filmens kärna. Insikter kommer fram när ungdomarna på ett personligt sätt berättar vad deras tro betyder för just dem. Det öppna samtalet gör det lätt för tittaren att knyta an till ungdomarna. Filmerna fångar elevernas intresse och skapar ett sug efter att få lära sig mer om religionen.

Filmen där 14-åriga Jocelyn möter muslimen Shama är en av fem introduktionsfilmer i Digilär Religionskunskap. Vidare följer vi Jocelyn i mötet med ytterligare fyra unga troende människor. Filmerna tar upp kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom.

Hur kan filmerna användas?

  • Som introduktion till en av de fem världsreligionerna. De kan exempelvis ses vid lektionsstart i klassrummet.
  • Som underlag till metoden “flippat klassrum”, det vill säga att eleverna tittar på filmen hemma som introduktion till ett av arbetsområdena som handlar om en av de fem världsreligionerna.
  • Som fördjupning efter det att eleverna har lärt sig en hel del fakta om religionen. Varför inte titta på filmen en andra gång, då som utgångspunkt för en skrivuppgift?
  • Eleverna tittar två och två, och svarar sedan växelvis på diskussionsfrågorna som listas efter filmen.

Introduktionsfilmer i samhällskunskap, historia och matematik

Visste du att vi även har introduktionsfilmer i andra mellanstadieläromedel – samhällskunskap, historia och matematik? Läs mer om filmerna i Digilär Samhällskunskap där eleverna får möta karaktärerna Digga och Lärs och i Digilär Historia där eleverna guidas av självaste kungen.