Nu ännu fler ämnen och kurser i Digilär

Du har väl inte missat nyheten att vi släpper en rad nya läromedel till skolstarten? Vårt stora läromedelsutbud på mellanstadiet och gymnasiet utökas ytterligare och för högstadiet kan vi presentera massor av nyheter, bland annat inom språkläromedlen.

Tre nya läromedel för mellanstadiet

Vi släpper tre nya heldigitala läromedel inom våra produkter i matematik och svenska för mellanstadiet. I matematik kompletteras nu läromedlet för årskurs 4 med läromedel för årskurs 5 och 6. I Svenska & Sva för mellanstadiet har vi byggt om hela årskurs 4 till en mer pedagogisk struktur och släpper dessutom två arbetsområden för årskurs 5. Hela svenskan för årskurs 5 kommer stå klart i december 2019.

Högstadiet: Massor av nyheter

Vi har kompletterat våra populära språkläromedel i spanska, tyska och franska för både åk 6-9 samt för gymnasiet med ett nytt arbetsområde vardera i respektive språk. Samtidigt fylls Spanska för åk 6-9 på ytterligare med två nya arbetsområden.

Storsatsningen på gymnasiet fortsätter

Digilärs storsatsning på gymnasiet fortsätter också och vi blir bredare med läromedel i ännu fler gymnasieämnen, men också djupare med flera högre kurser i språk, naturvetenskapliga ämnen och företagsekonomi. Till skolstarten släpper vi hela elva nya läromedel för gymnasiet! Läs mer via länkarna.