Fem nyheter för högstadiet

På Digilär jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra våra redan befintliga läromedel. Här listar vi fem förbättringar som vi har rullat ut i våra läromedel för högstadiet nu när höstterminen äntligen har dragit igång!

1. Läromedel i moderna språk – nu ännu bättre

Vi har kompletterat våra populära språkläromedel i spanska, tyska och franska för åk 6-9 med ett nytt arbetsområde med introduktion till språket i respektive ämne. Det nya arbetsområdet kommer med enkla bildberättelser, enkla språkkapitel och många övningar som förklarar det digitala arbetssättet. Perfekt som en start på kursen när eleverna ska introduceras till läromedlet och det nya språket.

I spanskan och tyskan har vi dessutom släppt ytterligare två arbetsområden vardera i respektive läromedel.

2. Förbättrad och anpassad läsårsplanering i SO-ämnena

Digilär SO-läromedel åk 7-9

För att underlätta för dig så har du tillgång till ett genomarbetat planeringsstöd i Digilärs SO-material för alla tre årskurserna för högstadiet. I läsårsplaneringen ges varje SO-ämne lika mycket tid under året och vi har tagit hänsyn till ledigheter, planeringar inför nationella prov, inläsningsveckor och andra aktiviteter som tar tid från den vanliga undervisningen.

Läsårsplaneringen täcker allt centralt innehåll för SO-ämnena och till varje ämnesområde finns tydliga kopplingar till centralt innehåll och kunskapskrav.

3. Uppdatering av arbetsområdet Forntiden och antiken i Digilär Historia

Vi har gjort en större uppdatering av arbetsområdet Forntiden och antiken i Digilär Historia för att på bästa sätt möta elevernas behov. Bildmaterialet har till stor del bytts ut för att väcka intresse och stötta inlärningen och texterna har anpassats för att hjälpa dig som lärare att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet.

4. Nya animerade filmer i SO-ämnena

Förklarande filmer har varit efterfrågade av lärare och vi har därför uppdaterat Digilärs SO-läromedel med totalt nio nya pedagogiska informationsfilmer. Filmerna är animerade och var och en av dem anknyter till något centralt innehåll enligt kursplanen. Du hittar dem inbakade direkt i utvalda kapitel och uppgifter.

Film: Vad är etik? Begrepp som etik, moral och etiska modeller förklaras.

5. Nya uppgifter och tydligare struktur i NO-ämnena

Biologin har utökats med massor av nya övningar, experiment och laborationer. I fysiken och biologin hittar du dessutom färdiga ordlistor med utvalda centrala begrepp till alla kapiteltexter och i kemin självrättande quiz för att testa läsförståelsen till alla kapitel, utan att din rättningshög växer. 

Vi har även förbättrat användarvänligheten och gjort om strukturen i samtliga NO-läromedel så att det tydligare ska synas vad som finns tillgängligt att välja till i varje kapitel. Nu kan du lätt hitta alla delar kopplade till ett kapitel för sig, genom vår tydliga omstrukturering där olika typer av uppgifter samlats, till exempel experiment, laborationer, datorsimuleringar, mikroskopundersökningar och fältundersökningar.