Eleverna möter Digga och Lärs i helt nya introduktionsfilmer

Har du sett att det nu finns introduktionsfilmer till alla arbetsområden i Digilär Samhällskunskap för åk 4-6? Totalt handlar det om åtta filmer med en tydlig röd tråd genom att ni i klassen får möta karaktärerna Digga och Lärs som undersöker olika delar av samhället och förklarar för eleverna.

Digga och Lärs samtalar om viktiga ämnen, ställer frågor, reflekterar och vänder och vrider på varandras argument. Med olika sätt att se på världen ger de sig in i frågor som handlar om dig och samhället.

Under parollen kunskap är makt uppmanar Digga och Lärs eleverna att lära sig så mycket som möjligt. De visar även att två personer kan tycka olika och säga emot varandra samtidigt som man bemöter varandra respektfullt men också att det är ok att ändra sin ståndpunkt. Frågorna som de lyfter i filmerna kan ni diskutera och jobba vidare med i klassrummet.

Hur kan filmerna användas?

● Som introduktion till ett nytt arbetsområde, de kan exempelvis ses vid lektionsstart i klassrummet tillsammans med eleverna.

● Som underlag till metoden flippat klassrum, det vill säga att eleverna tittar på filmen hemma som introduktion till ett nytt arbetsområde.

● Eleverna tittar två och två, och diskuterar innehållet.

Introduktionsfilmer i historia, matematik och snart även religionskunskap

Visste du att vi även har introduktionsfilmer i andra mellanstadieläromedel – historia, matematik och snart även religionskunskap?

Eleverna kommer att älska introduktionsfilmerna i Digilär Historia för åk 4-6 där humor och fakta blandas när eleverna guidas av självaste kungen

I Digilär Matematik för åk 4-6 återfinns över 100 korta introduktionsfilmer, en till varje arbetsflöde*. Eleverna får genom filmerna snabba, tydliga genomgångar av den matematik de behöver kunna för att lösa uppgifterna i flödet. De kan också på det här sättet repetera genomgångarna så många gånger som de behöver – filmerna ger dem en ”mattelärare” även utanför klassrummet.

Vi producerar just nu filmer för Digilär Religionskunskap för åk 4-6 och planerar att rulla ut dem under september månad – håll utkik i läromedlet, på hemsidan eller i våra social kanaler för mer information!

* Notera att vi ännu inte publicerat filmerna för vårterminens arbetsområden i de nylanserade läromedlen i matematik för åk 5 och 6. Dessa kommer att läggas in under höstterminen. Filmerna som du behöver nu i höst finns på plats i alla tre årskurser!