Troende personer sökes till intervjufilmer!

4-6_religionskunskap_laptop

Vi på Digilär ska göra några korta, pedagogiska filmer om religion och tro för mellanstadiet och söker fantastiska personer som kan berätta personligt om sin tro i en intervjusituation. Ersättning utgår!

Vi söker någon som känner sig bekväm med att stå framför en kamera. Hen behöver inte förklara fakta eller representera hela religionen, utan bara tala utifrån och representera sig själv.

Filmerna kommer att ingå i läromedlet Digilär Religion för mellanstadiet och kommer att användas för att skapa förförståelse och låta eleverna möta personer med olika trosuppfattning.

Personligt om tro
Vi gör filmer om de största religionerna - islam, kristendomen, hinduismen, buddhismen och judendomen - för elever i åk 4-6. Varje film utgörs av en lättsam och personlig intervjusituation. Filmens uppgift är att väcka intresse och hjälpa tittaren att förstå att fakta ofta är generell, men bakom all statistik och historik finns levande människor med egna erfarenheter, tankar och tolkningar. 

Anmäl ditt intresse nedan. Informationen sparas endast för detta projekt och kommer inte att delas vidare till någon annan.