Starta höstterminen med ett ännu bättre läromedel

Natur & Kultur och Digilär jobbar hårt för att utveckla läromedel av högsta kvalitét som kan stötta lärare på bästa tänkbara sätt och som ger eleverna de verktyg som behövs för att de ska utvecklas så långt det bara går.

I sommar gör vi därför en stor uppdatering av Digilär och du kan se fram emot att starta höstterminen med ett smidigare och ännu bättre läromedel.

– Våra användare kommer att få en helt ny upplevelse – med Digilärs styrkor bevarade, berättade Mikael Wahss, utvecklingschef på Digilär i ett pressmeddelande när nyheten släpptes.

– Du kommer att möta en avskalad vy där fokusläge är standard i läromedlet. Vi tar bort menyer, knappar och distraktioner som kan störa läsningen och sätter text och bild i fokus – allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för digital läsning och inlärning, säger Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär.

En avskalad och ren vy utan distraktioner möter eleverna i nya Digilär.

Varje kapitel innehåller ett försättsblad där vi lägger all information eleven behöver. Detta för minimalt brus när eleven väl kommer in i texten. På försättsbladet kan eleven välja om hen vill läsa eller lyssna på hela kapitlet. I de läromedel som erbjuder flera textnivåer kan eleven även välja mellan standard och lättläst.

Ett försättsblad inleder varje kapitel i nya Digilär.

Redan i dag lyssnar ungefär 20 procent av eleverna på innehållet i läromedlet och i nya Digilär skapas ännu bättre förutsättningar för elever som vill luta sig tillbaka och lyssna på texten. Uppläsning blir från och med i sommar tillgängligt på allt innehåll, även frågor, uppgifter, fördjupningar m.m.

Ett arbetsbord finns bara ett klick bort med uppgifter, ordlistor där svåra ord och begrepp förklaras och en särskild plats för egna anteckningar.

För att eleven lättare ska hitta i läromedlet kan hen ta fram en meny som visar hela läromedlets innehåll och i kapitlen finns en innehållsförteckning som både ger en värdefull överblick över avsnitten men också markerar var någonstans i avsnittet läsaren befinner sig.

Meny med innehållsförteckning som ger en värdefull överblick över innehållet i nya Digilär.

Samtidigt som vi uppdaterar Digilär behåller vi våra prisbelönta och uppskattade funktioner för lässtöd, anpassning och stöttning i innehållet. Flera av våra funktioner har utvecklats under flera år med stöd av Post- och telestyrelsen (PTS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och i samverkan med forskare inom dyslexi och ADHD men också med specialpedagoger, lärare och elever.

Precis som tidigare så erbjuder vår plattform läsförståelse med direkt feedback, för att eleverna ska kunna testa sin förståelse på det de precis har läst.

Vi stöttar dig hela vägen

Funderar du på att ta klivet över till Digilär till höstterminen? Då kommer du mötas av ett komplett heldigitalt läromedel anpassat för alla. Behöver du hjälp så finns vi där och stöttar dig hela vägen i din digitala undervisning. Vi erbjuder stöd för rådgivning, kom igång och fortbildning så att du kan utnyttja alla fördelar med Digilär.

För att lyckas ännu bättre i din digitala resa har du en stor fördel om du ägnar tid åt att lära känna läromedlet. Klicka runt, prova våra funktioner (som vi gärna visar för dig) och hjälp eleverna att komma igång med verktygen.

Även forskare betonar vikten av att sätta sig in i de verktyg som används i undervisningen. Grönlund, Wiklund och Kempe (2019) skriver att ingen metod är bättre än den lärare som använder den, även om forskning kan visa på goda resultat av användning av en viss metod är lärarnas kunskap och motivation ytterst avgörande för framgång. Vi på Digilär vet att det är du som lärare som gör skillnaden i klassrummet och vi vill skapa de bästa läromedlen och funktionerna som underlättar för dig att digitalisera din undervisning.

Läs gärna mer om nya Digilär som lanseras i sommar och de förbättringar vi gör för upplevelse och inlärning i och med uppdateringen.

Välkommen till nya Digilär i augusti 2019!

Visste du att du som lärare får nya möjligheter till att planera och samarbeta direkt i Digilär? Du kommer kunna arbeta flexibelt med ditt läromedel och styra hur materialet ska fungera för dina elever.

Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär pratar om nya Digilär, digital läsning, lässtöd och stöttning på Skolon EdTalk på Settdagarna 2019.

Referens
Grönlund, Wiklund och Kempe, 2019. Myten om pennan, eller varför man inte ska ”tro” på forskning utan läsa det finstilta. (HTML) Hämtad från: https://www2.diu.se/framlar/2019/03/07/myten-om-pennan/ (2019-05-07)