Nya språkläromedel klara till skolstarten

Bildkollage tyska, franska och italienska

Italienska, tyska och franska – nu växer vårt utbud av språkläromedel för gymnasiet! Våra heldigitala läromedel erbjuder stöttande funktioner som att kunna lyssna på texten inläst av röstskådespelare, skapa egna ordlistor och testa nya kunskaper i självrättande glosförhör. Perfekt för eleven som lär sig ett nytt språk!

Våra nya språkläromedel är tematiskt uppbyggda och har en tydlig progression som hjälper dina elever framåt i sin språkinlärning. Här berättar vi lite mer om läromedlen och kommande funktioner i Digilärs plattform som ger dig elevernas muntliga svar direkt i en uppgift.

Italienska – helt nytt!

Italienska är ett helt nytt ämne för Digilär och vid första lansering i år täcker läromedlet kursen Italienska 1. Det är uppbyggt av arbetsområden med texter, grammatik och en mängd självrättande övningar samt kreativa uppgifter som tränar alla förmågor.  

Sommaren 2020 kompletteras den första kursen med material för även Italienska 2 och 3.

Tyska

Vi har arbetat fram ett läromedel för tyskans steg 4 på gymnasiet. Här får eleverna läsa intresseväckande texter om verkliga människor som har en anknytning till den tyskspråkiga världen.

Sedan tidigare erbjuder även Digilär Tyska steg 1, 2 och 3.

Franska – helt nytt!

I augusti släpper vi även Franska steg 1, 2 och 3. Läromedlet har en tydlig anknytning till den franskspråkiga världen och kommer med ett stort material med texter, bildberättelser, bilder och inläst tal.

Franska 4 lanseras under 2020.

Få elevernas muntliga svar direkt i läromedlet

Med Digilär blir det nu lättare för dig som lärare att få koll på vad eleverna kan även muntligt. En uppgift där eleverna svarar med film eller inspelat tal ger alla elever en möjlighet att på lika villkor visa sina muntliga kunskaper i språket. Helt i linje med Digilärs filosofi om att skapa ett läromedel anpassat för alla.

Du kan begära in inspelat tal på uppgifter som finns i läromedlet eller enkelt skapa en egen uppgift och be eleverna lämna in ett inspelat svar.

Nu blir det ännu enklare!

I början av höstterminen lanserar vi en funktion för inspelning av film och ljud direkt i en uppgift. Eleverna kan även använda datorns egna funktioner för inspelning för att sedan bifoga ljud- eller filmfilen till uppgiften.

Självrättande glosförhör och diagnoser som sparar lärartid

I alla våra språkläromedel kan eleverna träna ordförrådet med självrättande glosförhör. Glosor kan sparas direkt från texten och du som lärare kan även skapa egna ordlistor att dela med dina elever.

I Digilär finns även effektiva verktyg för att följa upp elevernas kunskapsinhämtning. Franskan och tyskan innehåller självrättande diagnoser i alla arbetsområden. Eleven gör diagnosen och lämnar in sina svar – och du som lärare får in statistik på en elevs resultat i diagnosen. Våra självrättande diagnoser har fler fördelar. Du slipper lägga tid på manuell rättning och kan istället ägna tiden åt annat.

Fler arbetsområden

Till sommaren kompletterar vi även våra populära språkläromedel i spanska, tyska och franska för både åk 6-9 samt för gymnasiet med ett nytt arbetsområde vardera i respektive ämne.

Hörövningar

Att lyssna på det språk man vill lära sig ska vara enkelt och lättillgängligt. Elever som vill lyssna på en text istället för att läsa den kan göra det med funktionen Lyssna.

I Digilärs språkläromedel finns det även ett stort antal hörövningar, där eleven lyssnar på en uppläst text och sedan svarar på frågor för att testa sin förståelse. Vi har sedan tidigare ett stort antal hörövningar samlade i biblioteket i flertalet av våra språkläromedel.

Vårens nyheter – en tillbakablick

Under våren 2019 har vi släppt ett flertal artiklar om våra kommande språkläromedel för gymnasiet och högstadiet:

Glada nyheter för dig som undervisar i tyska på gymnasiet!

Congratulazioni! Nu finns Digilär Italienska för gymnasiet som demo!

Helt nya Digilär Franska för gymnasiet – testa direkt!

Språklärare! Massor av nytt till skolstarten 2019

Lyssna ofta och på allt du kan!