Vi släpper tre nya läromedel för mellanstadiet – demo ute nu!

Till skolstarten i augusti 2019 släpper Natur & Kultur och Digilär heldigitala läromedel i Matematik för årskurs 5 och 6 samt Svenska & Sva för årskurs 5. Redan nu har vi släppt demoversioner som du kan titta närmare på.

Matematik för åk 5 och 6

Läromedlen är uppbyggda efter en tydlig struktur med arbetsområden och arbetsflöden som gör att både lärare och elever har lätt att orientera sig i läromedlet. Du kommer bland annat att mötas av:

  • Ett stort antal självrättande övningar som ger direkt feedback.
  • Uppgifter, kreativa övningar och problemlösning som får eleverna att tänka till och ger en större förståelse.
  • En introduktionsfilm till varje arbetsflöde. I demon för arbetsflödet Talsystemet som återfinns i arbetsområdet Tal och räkning för årskurs 5 finns ett exempel på en introduktionsfilm. Vi fyller på med filmer senare i övriga demodelar.

Utförliga lärarhandledningar

Du kommer att ha tillgång till utförliga lärarhandledningar till varje arbetsflöde i matematiken. Här finns förslag på hur du kan gå igenom ett nytt moment samt tips på anpassningar – både Förenkla och Utmana så att alla eleverna ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt efter sin egna förmåga. I lärarhandledningarna hittar du även förslag på extra aktiviteter.

Kort och gott så kan du se fram emot ett komplett läromedel i matematik för mellanstadiet!

Svenska & Sva för mellanstadiet

I sommar händer det grejer i Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet! Då lanserar vi ett helt nytt läromedel med två färdiga arbetsområden i årskurs 5, och även en rejält omarbetad version av Svenska & Sva för årskurs 4.

I den nya versionen har delar av läromedlet byggts om till arbetsflöden som gör det lättare för eleverna att navigera i läromedlet då de lotsas genom arbetet i tydliga steg. Elevnära texter varvas med praktiska uppgifter i en tydlig progression, helt i enlighet med cirkelmodellen.

Digilär Svenska & Sva för årskurs 5 kommer när det står klart i december att bestå av fem arbetsområden: Argumenterande text, Återberättande text, Berättande text, Faktatext och Språklära. I Språkläran får eleverna arbeta med grammatik och språkbruk medan övriga arbetsområdena behandlar de olika texttyperna utifrån förmågorna tala, läsa och skriva.

Två av arbetsområdena (motsvarar en termins arbete) med lärarhandledning till dessa kommer att stå helt klara till skolstarten. De resterande tre arbetsområdena kommer att publiceras löpande under hösten och hela åk 5 planeras alltså att stå klart senast 1 december.

Omfattande lärarhandledningar

Lärarhandledningarna i Digilär Svenska & Sva är omfattande och finns på alla nivåer – från en övergripande lärarhandledning som presenterar innehållet och de pedagogiska tankar och idéer på vilka läromedlet vilar till lärarhandledningar på arbetsområdes-, arbetsflödes- samt uppgiftsnivå.

Du kan läsa mer om läromedlet och alla nyheter i Svenska & Sva som kommer till sommaren i vårt demo-område som finns publicerat i läromedlet.

Prova demon nu – kom igång direkt

Har du inte provat Digilär än?
Skapa ett gratis testkonto så kan du prova vår demo under 30 dagar.

Är du redan Digiläranvändare
Logga in på Digilär.se och besök din hemskärm. Tryck på fliken ”Lägg till eget läromedel” så kan du omgående testa våra demoversioner liksom våra övriga läromedel under 30 dagar.

Observera! En testlicens är helt kostnadsfri och gäller i 30 dagar. Testlicenser är begränsade till innehållet och ger därför inte en komplett bild över all funktionalitet som vi erbjuder. Till exempel kan du inte nå funktioner för kommunikation, rättning och historik.