Träna inför nationella proven i religionskunskap

Vi vet att det är viktigt att träna och förbereda sig inför nationella proven. Därför hittar du ett helt arbetsområde, Inför nationella proven: Religion, i Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9 och Digilär SO-läromedel för högstadiet där eleverna kan träna på övningar inför det nationella provet i religionskunskap.

Här kan eleverna öva och förbereda sig inför provet inom områden som världsreligionerna, religioner och livsåskådningar, identitet och livsfrågor, etik med mera.

Arbetsområdet innehåller ett stort antal noga utvalda uppgifter, övningar för begreppsträning, övningar där eleverna får testa sina kunskaper genom att jämföra världsreligionerna, formativa uppgifter och quiz med mera.

Har du redan licens?

Du som redan har licens kan logga in och gå direkt till arbetsområdet via länkarna nedan:

Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9
Digilär SO-läromedel för högstadiet
SO-biblioteket