Till skolstarten 2019: Nytt läromedel i religion för gymnasiet

Till skolstarten 2019 släpper vi ett helt nytt läromedel, Digilär Religionskunskap för gymnasiet som är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Religion 1. Vi ersätter därmed det läromedel i religion som finns på Digilär i dag. Ta en titt redan nu – vi har släppt en demo.

Det nya läromedlet ger dig verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. Här finns utmanande frågor som ger eleverna möjlighet att utveckla begreppshantering och resonemang.

Religionskunskapen kommer att bestå av en introduktion samt sju omfattande arbetsområden: Samtal med det stora hela, Religion och identitet, Vetenskap och religion, Etik, Abrahamitiska religioner, Dharmiska religioner och Mening utan Gud.

Eleverna får tillfälle att:

  • reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga.
  • diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning.
  • förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang.
  • undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
  • hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

Höjdpunkter i Digilär Religionskunskap

I Digilär Religionskunskap för gymnasiet kommer eleverna även att mötas av intresseväckande och spännande teman. Verkliga bilder skildrar religioner och religiösa platser och bildanalys ingår i elevens arbete. Andra höjdpunkter i läromedlet:

  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna, och finns även samlade i en lista. Eleverna kan direkt testa sin kunskap i ett självrättande test.
  • Mängder av arbetsuppgifter och instuderingsfrågor ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.  Här ingår kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov.
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material.

Lärarhandledningar

I introduktionen hittar du en utförlig lärarhandledning som beskriver hur du med hjälp av olika medier kan planera för en undervisning som väcker lusten att lära och förstå sin omvärld. Att arbeta med medier är ett sätt att både ta tillvara på och föra in elevernas erfarenheter i undervisningen. Utöver lärarhandledningen i introduktionen finns även lärarhandledningar med förslag på examinationsuppgifter som du som lärare kan inspireras av.

Testa läromedlet redan nu
Du som är nyfiken på läromedlet kan alltså redan nu kan ta del av en demoversion av läromedlet och klicka dig in i några arbetsområden. Andra är på gång och kommer att publiceras löpande under våren och sommaren i den takt som de blir klara.

En smidig övergång

Om du har licens till Digilär Religionskunskap kommer du automatiskt att få tillgång till allt nytt innehåll direkt i din och dina elevers licenser, utan att behöva göra någonting.

Viktigt information om elevsvar och egna uppgifter

Observera att det nuvarande läromedlet Religionskunskap samtidigt avpubliceras helt i sommar – de eventuella elevsvar och egna uppgifter som du vill spara till efter sommaren behöver du gå igenom före dess och spara ner senast den 24 juni 2019. För frågor om revideringen – tveka inte att kontakta oss!