Språklärare! Massor av nytt till skolstarten 2019

Vi jobbar för fullt med att uppdatera våra läromedel och till sommaren lanserar vi flera nyheter i våra språkläromedel för åk 6-9 samt gymnasiet.

Spanska, Tyska, Franska för åk 6-9 samt gymnasiet

Vi kompletterar våra populära språkläromedel i spanska, tyska och franska för både åk 6-9 samt för gymnasiet med ett nytt arbetsområde vardera i respektive ämne. Det nya arbetsområdet kommer med enkla bildberättelser, enkla språkkapitel och många övningar som förklarar det digitala arbetssättet. Perfekt som en start på kursen när eleverna ska introduceras till läromedlet och det nya språket.

Spanska för åk 6-9 och gymnasiet

Spanska för åk 6-9 samt Spanska för gymnasiet får dessutom ytterligare två helt nya arbetsområden: Mis tradiciones och Mi pasado.

Arbetsområdet Mis tradiciones med särskild inriktning mot åk 8 samt Spanska 1 handlar om olika traditioner och festivaler i den spansktalande världen som t.ex. Día de los Muertos, Tomatina och Día de Reyes. Här finns även en grammatikdel som kretsar kring verb. För att befästa kunskapen finns ett avsnitt där eleverna repeterar regelbundna och oregelbundna verb i presens samt en introduktion till verbet soler.

Arbetsområdet Mi pasado med inriktning mot åk 9 samt Spanska 2 har ett särskilt fokus på det förflutna med texter och bildberättelser om viktiga historiska händelser i den spansktalande världen men även om syskonparet Isabels och Andrés familjehistoria. I grammatiken introduceras eleverna till Pretérito Indefinido och vi repeterar användningen av gustar och doler.

Men nyheterna i spanskan slutar inte där.

Berättande texter är en integrerad del av läromedlet och två nya realiatexter för arbetsområden Mi cuerpo och Mi dinero kommer ut till skolstarten 2019. I den ena får eleverna läsa om den spanska modeindustrins internationella framgångar och i den andra om den berömda spanska fotbollsligan La Liga.

För att eleverna ska kunna lyssna på språket och låta det skölja in så kommer även åtta nya hörförståelseövningar i Spanska steg 3 till skolstarten 2019.

Träna inför de sista betygsgrundande uppgifterna

Inför terminens sista prov och betygsgrundande uppgifter är det alltid bra att öva så mycket man bara kan.

Spanska åk 6-9 och Spanska 2 har sedan tidigare ett arbetsområde där eleverna kan repetera sina kunskaper och nu kompletteras även Tyska åk 6-9 och Tyska 2 med arbetsområdet Wiederholung där eleverna kan repetera ord för djur, möbler, transport, aktiviteter och mycket mer. Samtidigt kan de på nytt gå igenom de viktigaste grammatiska momenten som presens, perfekt och kasus för att befästa sina kunskaper i muntliga och skriftliga övningar. Dessutom kan de testa sin förståelse genom att läsa eller lyssna på ett urval av bekanta texter.

Alla hörövningar i Franska för åk 6-9 samlade

Vi har sedan tidigare ett stort antal hörövningar samlade i biblioteket i flertalet av våra språkläromedel. Nu har vi även samlat alla hörövningar i Digilär Franska för åk 6-9 för enklare tillgång. Här kan eleverna enkelt fokusera på hörförståelse genom att lyssna på läromedlets hörövningar för att sedan svara på frågor för att testa sin förståelse.