Lärarhandledningar i NO- och SO-ämnen för mellanstadiet

Gränsnitt som visar ett textavsnitt i Digilärs digitala läromedel

Nu finns matiga lärarhandledningar till alla arbetsområden i Digilär Fysik för årskurs 4-6 och Digilär Kemi för årskurs 4-6.

Med Digilärs lärarhandledningar får du ett material som är till stor hjälp när du planerar och genomför din undervisning och som underlättar vid bedömningsarbetet. Ett värdefullt stöd som är uppskattat av erfarna lärare och perfekt för dig som är ny i Digilärs värld.

Vi jobbar även för fullt med att publicera lärarhandledningar till mellanstadiets övriga SO- och NO-ämnen – och släpper flera av dem löpande under våren allt eftersom de är klara. Lärarhandledningar till samtliga SO- och NO-läromedel kommer att vara på plats till skolstarten i augusti 2019.

I lärarhandledningarna för kemi och fysik kan du allt som oftast hitta följande kopplat till varje arbetsområde:

  • Centralt innehåll, syfte och viktiga ord
  • Ett konkret förslag på lektionsuppstart
  • Förslag på diskussionsfrågor
  • Förslag på undersökningar med direktlänkar till uppgifter i läromedlet
  • Extra uppgifter
  • Kunskapsprov
  • Länktips

Dessutom har vi i introduktionen till de båda läromedlen tagit fram flera specifika lärarhandledningar som t.ex. ger dig en övergripande inblick i Digilärkonceptet och dess innehåll, en introduktion till läromedlet samt en detaljerad handledning kring planering och bedömning.