Forskningstorget: Genförändringar av människan väcker frågor

Forskare DNA

Hur ditt DNA ser ut bestäms av dina biologiska föräldrar. Du får hälften av ditt DNA från din mamma och andra hälften av din pappa. Informationen som finns i DNA bestämmer till stor del din personlighet, dina egenskaper och ditt utseende.

På Forskningstorget lär vi oss denna månad mer om DNA, gener och genförändringar. Vi får till exempel veta mer om behandlingsformen genterapi som kan användas vid vissa allvarliga ärftliga sjukdomar. Eleverna får även läsa om ett misslyckat och ett lyckat experiment med genförändring av embryon.

I Forskningstorget hittar du som vanligt färdiga uppgifter där eleverna kan testa sina kunskaper och länkar för vidare läsning.

Vad är Forskningstorget?

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Med uppdateringar en gång i månaden passar det perfekt att använda under en lektion, eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse för naturvetenskap och teknik.

Du hittar Forskningstorget i biblioteket för Digilär Biologi, Fysik, Kemi och Teknik på högstadiet samt Digilär Naturkunskap för gymnasiet.