På jakt efter de små partiklarna – med årets första Forskningstorget!

Elektron

Människan är en nyfiken varelse. Vi vill veta vad vi består av, hur världen skapades och hur allting hänger ihop. För att få reda på det bedrivs så kallad grundforskning. Men vad innebär det? Det får dina elever lära sig på Forskningstorget denna månad!

Grundforskning kan vara både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. På Forskningstorget lyfter vi naturvetenskaplig forskning och kommer denna gång att fokusera på den forskning som bedrivs på partikelnivå. Vi dyker in i två laboratorier, CERN och MAX IV, och kikar på vad de sysslar med där!

På Europeiska organisationen för kärnforskning, CERN i Schweiz, genomförs grundläggande forskning i partikelfysik. Små partiklar accelereras åt två håll i en stor cirkulär bana till en hastighet nära ljusets, och sedan låter man dem kollidera häftigt. Med en gigantisk detektor undersöks vad som händer med partiklarna i kollisionen. Experimentet återskapar Big Bang och lär oss om universums mysterium.

MAX IV-laboratoriet i Lund har en form liknande CERN, med stora cirkulära banor. Där accelereras elektroner för att skicka ut ett särskilt ljus med kort våglängd, så kallat synkotronljus. Ju kortare våglängd, desto noggrannare kan materia studeras. Anläggningen kan därför liknas vid världens mest noggranna supermikroskop.

På Forskningstorget får dina elever läsa mer om laboratorierna och deras forskning. Som alltid finns det tillhörande uppgifter som eleverna kan göra både enskilt och i grupp, samt länkar till vidareläsning! Välkommen till Forskningstorget!

Vad är Forskningstorget?

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Med uppdateringar en gång i månaden passar det perfekt att använda under en lektion, eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse för naturvetenskap och teknik.
Du hittar Forskningstorget i biblioteket för Digilär Biologi, Fysik, Kemi och Teknik på högstadiet samt Digilär Naturkunskap för gymnasiet.