Nu är Digilär Fysik för gymnasiet här!

Grattis till alla digitala fysiker där ute – nu har vi publicerat vårt läromedel för Fysik 1! Vi presenterar tre arbetsområden i detta första släpp och kommer fylla på med ytterligare sex stycken inom kort.

Ett fysikaliskt arbetssätt

I det första arbetsområdet går vi igenom grunderna i att studera fysik, och vad som innefattar ett fysikaliskt arbetssätt. Dina elever får en introduktion till fysikämnet och grunderna som behövs för att kunna ta till sig fysiken.

Rörelse

Nästa arbetsområde handlar om rörelse. Eleverna får bland annat träna avläsning i diagram och rörelseformlerna. En tydlig kapitelindelning i medelhastighet, grafisk tolkning av rörelse, momentanhastighet, acceleration och fritt fall, gör att eleverna stegvis fördjupar sin kunskap.

Energi och rörelsemängd

Slutligen kan ni läsa om energi och rörelsemängd. Hur överförs och omvandlas energi mellan olika ting och former? Ni kan även läsa om energi i samhället och fysiken får därmed en koppling till elevernas samtid. Vi visar även på fördelen med ett digitalt läromedel genom filmklipp med olika typer av kollisioner.

Uppdatering 20 februari

Kraft och tryck

Nu är ytterligare ett arbetsområde publicerat i fysiken: Kraft och tryck. Vi börjar med ett kapitel om att tolka krafter, där eleverna kan träna både grafisk och algebraisk metod. Sedan fördjupas och breddas kunskapen i kapitel om Newtons lagar, kraft och acceleration samt friktion. Efter kraft kommer tre tryckkapitel: tryck, vätsketryck och ideala gaslagen.

Digilär Fysik för gymnasiet är ett läromedel med välskrivna texter och mängder av uppgifter som kompletteras med filmklipp, datorsimuleringar, bildberättelser, övningar, quiz och laborationer. Dessutom finns bredvidläsningstexter, fördjupningar och exempel med bilder för att fysiken ska bli tydlig och begriplig för alla.