Hur uppmärksammar du samernas nationaldag den 6 februari?

2019 är utsett av UNESCO till det Internationella året för urfolkens språk. Många inhemska språk har idag hög risk att försvinna då deras talare blir allt färre. För urfolk är språket ofta en central del av kulturen, och försvinner språket finns det en risk att hela kulturen drabbas. Inhemska språk adderar till den globala mångfalden och utan dem skulle världen vara en dystrare plats.

Ett av urfolken som bor delvis i Sverige är samerna. Den 6 februari uppmärksammas det samiska folket och den samiska kulturen under deras nationaldag. Samerna har en både intressant och gripande historia som har lett till den status det samiska språket fått som minoritetsspråk, och de rättigheter det samiska folket har som urfolk. Vi på Digilär har material för alla årskurser som du kan använda för att uppmärksamma denna viktiga dag!

Material för mellanstadiet

Digilär Samhällskunskap för årskurs 4-6
I bildberättelsen Simon är same får eleverna läsa om vad det innebär att vara same i Sverige med renskötsel, snöskoter och slöjdarbete.

Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6
Här finns två kapitel om den samiska kulturen: Samernas forna religion och Samisk berättelse om hur Sápmi kom till. Du hittar även en bildberättelse som ger en överblick över Sápmi och samernas historia.


Material för högstadiet

Digilär Historia för årskurs 7-9
I arbetsområdet Sveriges historia finns nu ett helt nyskrivet kapitel om samernas historia tillsammans med extra bredvidläsning. Här får eleverna lära sig om olika delar av den samiska kulturen och historien, som exempelvis deras handel, kolonisationen av Sápmi och rasbiologin som präglade 1930-talet.

Digilär Svenska & Sva för årskurs 7-9
Som urfolk har samerna vissa särskilda rättigheter i Sverige, både gällande sitt språk och politiskt. I kapitlet Minoritetsspråken i arbetsområdet Haja språket – om språkbruk får dina elever bland annat läsa om vad det innebär att ett språk blir klassat som ett nationellt minoritetsspråk, och vad det innebär att vara ett urfolk.

Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9
I arbetsområdet Religioner och livsåskådningar hittar du ett kapitel om naturreligioner där bland annat samernas historia och religion lyfts upp. Eleverna får läsa om den samiska schamanen, nåjden, och dennes roll i religionen samt om hur man under den svenska stormaktstiden försökte kristna samerna.


Material för gymnasiet

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet
För eleverna som läser kurserna 1a1 och 1b i samhällskunskap redogörs samernas historia och allmänna bakgrund för i kapitlet Etnicitet och nationella minoriteter. Du hittar kapitlet i arbetsområdet Vad är min identitet? I kapitlet beskrivs vem som kan definiera sig som same, vad Sametinget är samt en längre fördjupning om samernas historia.

Digilär Svenska för gymnasiet
I kursen Svenska 2 på gymnasiet läser eleverna om språken i Sverige och Norden. Här finns ett helt kapitel om samiska som handlar om språkets stora dialektvariation och dess ställning som nationellt minoritetsspråk, samt ger en överblick över den samiska historien och hur urfolket har blivit diskriminerade.

Digilär Historia för gymnasiet
Bland de avancerade textavsnitten i Historiebiblioteket hittar du en längre bredvidläsningstext om samernas historia i Sverige. Här får eleverna lära sig mer ingående om hur samerna har levt i Sverige och hur deras kultur har behandlats. Det finns ett längre stycke om den kontroversiella, och idag förkastade, rasbiologiska forskningen. Till detta finns både kunskaps- och diskussionsfrågor att lyfta upp.


Diskutera den stereotypa bilden av samer med Bilders Makt

I den visuella värld vi lever i idag är det viktigt att förstå den påverkan som bilder gör. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer och förklarande texter om stereotypa bilder. På deras hemsida förklarar de sitt arbete så här:

“Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.”

Bilders Makt

I texten Stereotypen av samer formas av “Lapp-ska-vara-lapp”-politiken finns ett antal stereotypa bilder på samer genom tiderna. Vi får läsa om hur bilden av samer har utvecklats, och vilka politiska krafter som ligger bakom deras representation i populärkulturen. Ett viktigt och intressant ämne för dig att lyfta tillsammans med dina elever!