Danderyds kommun väljer Digilär!

Vi är glada och stolta att det nu står klart att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Danderyds kommun kommer att använda Digilärs digitala läromedel från och med nästa termin!

Totalt är det 16 grundskolor och tre gymnasieskolor runt om i Danderyds kommun som från och med vårterminen 2019 kommer att använda våra digitala läromedel i alla ämnen. Det är så klart extra roligt att inleda ett samarbete med en kommun som både ligger i framkant i sin digitalisering, och som ställer höga krav på undervisningskvaliteten i sina skolor. Tack vare att alla elever nu får tillgång till Digilärs digitala läromedel ökar jämlikheten mellan kommunens skolor, undervisningen kan individanpassas för varje elev och lärandet blir både roligare och mer motiverande!

Vi säger tack till Danderyds kommun för förtroendet!