Höstlov = läslov!

Under läslovet hoppas vi att både du och dina elever får tid till att läsa och njuta av en bra bok. Vi på Digilär tycker att läsningen är otroligt viktig för elevens inlärning och vi har därför arbetat i många år för att stödja läsningen, och i förlängningen kunskapsinhämtningen.

Alla texter i Digilär kommer utrustade med en mängd lässtödsfunktioner som är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger för att hjälpa eleven i sin läsning. De olika funktionerna gör att dina elever kan få en individanpassad läsupplevelse som tillgodoser deras unika inläsningsbehov. Vi tror nämligen att om eleverna får stöd i sin läsning lyckas de bättre och tycker också det är roligare att läsa och lära sig mer!

Här är några exempel på viktiga lässtödsfunktioner som finns till alla kapitel i Digilär:

 • Välj bläddra i stället för skrolla om eleven tycker det är svårt att ta sig an en hel text med en gång och hellre vill bläddra och se ett avsnitt i taget.
 • Välj talsyntes om eleven behöver lyssna på texten och få varje ord markerat under uppläsningen. Eleven kan välja mellan flera högkvalitativa röster.
 • Välj typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Typsnittet är utvecklat särskilt för den som har dyslexi.
 • Välj läsläget fokus om eleven behöver fokusera lite extra och inte vill bli störd av många menyer och knappar i gränssnittet.
 • Välj att stänga av färgmarkeringar och/eller bilder för att få ännu mer fokus på texten om eleven blir störd av många olika delar som ska avkodas samtidigt.
 • Välj mörk textbakgrund om eleven tycker det är lättare att läsa med ljus text och mörk bakgrund.
 • Välj läslinjal om eleven behöver fokusera på en rad eller ett stycke i taget.

Även i innehållet finns det mycket som hjälper och stöttar elevens läsning och förståelse.

 • Frågor och övningar till texten ger eleven möjlighet att öva och pröva sin förståelse och genom facit och självrättande funktionalitet kan hen få direkt feedback utan att lärarens rättningshög växer.
 • Gula klickbara ordförklaringar stöttar eleven genom att förklara de svåra ord som finns i en text.
 • Gröna klickbara fördjupningar och länktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.
 • Lättläst textnivå gör att eleven kan läsa en kortare text med enklare språk om hen behöver.
 • Introduktionsfilmer ger eleven en inspirerande ingång in i texten och förklarar de viktigaste begreppen.

Observera att innehållet varierar mellan läromedlen och att alla läromedel inte inkluderar alla typer av innehåll.