Nyheter i engelska och tyska för gymnasiet

Inför höstterminen uppdaterar vi våra språkläromedel i engelska och tyska med två helt nya kursläromedel för Engelska 7 och Tyska 3. Med utgångspunkt i Gy11 får du som lärare ett matigt heldigitalt material och dina elever stora möjligheter till självstudier och repetition.

Digilär Engelska 7 för gymnasiet

I det helt nyskrivna och sista kursläromedlet för gymnasieengelskan hittar du fyra välfyllda tematiska arbetsområden som behandlar varsitt engagerande ämne – mänskliga rättigheter, framtiden, den engelskspråkiga världen och den brittiska imperialismen. Läromedlet är både varierande och omfattande med en stor mängd grammatikkapitel och -övningar, guider för att träna alla förmågorna samt spännande litteratur. Autentiska faktatexter finns direkt i läromedlets delar och lyfter upp såväl moderna händelser som historiska skeenden.

För att också inkludera engelsk litteratur får eleverna ta del av utdrag ur skönlitterära klassiker, som exempelvis 1984 och Heart of Darkness. Till dessa finns övningar för både stavning, förståelse och ordförråd. Läromedlet innehåller även ett stort antal självrättande övningar som ger direkt feedback för att motivera eleven och spara rättningstid för dig som är lärare.

Digilär Tyska 3 för gymnasiet

Äntligen får Digilär Tyska för gymnasiet en uppdatering med fortsättningskursen Tyska 3! Uppdelat på sex arbetsområden är det ett heltäckande läromedel som engagerar och inspirerar eleverna i sin språkinlärning. Texterna har i många fall anknytning till de tyskspråkiga länderna och på det sättet blir realia en integrerad del av undervisningen och lämnas inte till slutet av ett arbetsområde. Eleverna får bland annat lära sig historien om bröderna bakom Puma och Adidas, och om Österrikes mest kända hotell, Hotel Sacher med sin berömda tårta.

Färdiga prov för förmågorna höra, skriva, läsa och tala ingår till varje arbetsområde. Det finns även repetitionskapitel där dina elever kan repetera sitt basordförråd. Eventuella kunskapsluckor från högstadiet kan fångas upp i grammatikkapitlen som inte förutsätter några förkunskaper.

En licens – flera kurser

I Digilär Engelska för gymnasiet finns nu material som täcker hela det centrala innehållet för kurserna Engelska 5, 6 och 7. Dina elever får med andra ord tillgång till samtliga kurser direkt i sin inloggning. Det innebär att de kan gå vidare i sin egen takt, samtidigt som de lätt kan gå tillbaka och repetera om de behöver det. Samma sak gäller för Digilär Tyska för gymnasiet där steg 1, 2 och 3 alla är inkluderade i läromedlet. Steg 4 planeras stå klart under 2019.

Nyfiken på Digilärs digitala läromedel? Prova gratis i 30 dagar!

Du kan alltid prova alla våra digitala läromedel kostnadsfritt i 30 dagar. Starta upp ett gratiskonto här och kom igång direkt! Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta någon av våra försäljare som hjälper dig.