Digilär Geografi för högstadiet åk 7-9: förbättrat och förnyat!

Grattis alla högstadielärare i geografi – nu har vårt geografiläromedel blivit ännu bättre! Under sommarlovet publicerade vi vårt uppdaterade heldigitala läromedel i geografi för årskurs 7–9 som är fullmatat med högkvalitativt och multimodalt innehåll, bland annat interaktiva kartor, spännande filmer och fältstudieuppgifter.

Läromedlet består av totalt sex arbetsområden som tillsammans täcker det centrala innehållet för geografiundervisningen. Förutom engagerande texter innehåller det även förklarande filmer, ett rikt bildmaterial samt illustrationer som förtydligar texten och förklarar delar av innehållet på ett begripligt sätt.

I läromedlet finner ni intresseväckande kapitel som exempelvis Naturgivna risker och hot, Sårbara platser och Hållbar utveckling. Vi lyfter upp dagsaktuella frågor så att dina elever kan få en koppling till sin egen samtid och omgivning. Bland annat finns innehåll som behandlar sommarens många skogsbränder som härjade i Sverige och vulkanutbrottet på Hawaii i år.

Filmer som ger fördjupad förståelse

Vi producerar en stor mängd pedagogiska filmer till allt fler av våra läromedel och Digilär Geografi för högstadiet är inget undantag. Filmerna syftar till att ge eleverna möjlighet att variera sin inlärning för att kunna befästa och fördjupa sina kunskaper. De kan även användas som repetition eller kompletterande material för eleven som missat en lektion. Att erbjuda material för olika typer av inlärning är en central del av Digilärkonceptet och filmerna är uppskattade av såväl lärare som elever.

Utdrag av film om den globala uppvärmningen från kapitlet ”Hållbar utveckling”. Fullversionen av filmklippet är 1 minut och 11 sekunder.

Interaktivt material, 360-bilder och fältstudier

I det nya läromedlet har vi infört interaktiva kartor och 360-bilder, så att du med den digitala teknikens hjälp kan visualisera geografiämnet ännu mer för dina elever. Dessutom kan du se fram emot en mängd kartuppgifter och inte minst nygjorda fältstudieuppgifter, skapade av naturgeografen Karl-Erik Perhans.

Vi hjälper dig med din årsplanering!

För att stötta dig i din SO-undervisning har vi tagit fram en årsplanering – du kan välja att utgå helt från planeringen eller plocka de delar du gillar bäst. Vi har även skrivit ett särskilt kapitel om kursplanen kan kopplas till läromedlet i geografi.

Det nya läromedlet ersätter vårt tidigare läromedel i geografi och är en viktig del i arbetet med att förbättra våra SO-läromedel. Du och dina elever möts av ett nytt och helt komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11.

Nyfiken på Digilärs digitala läromedel? Prova gratis i 30 dagar!

Du kan alltid prova alla våra digitala läromedel kostnadsfritt i 30 dagar. Starta upp ett gratiskonto här och kom igång direkt!

Du kan även få en visning av Digilär eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet på plats på din skola. Kontakta någon av våra säljare för att boka en tid!