Vi hjälper dig med din årsplanering!

Utifrån de krav som Skolverket har satt upp för SO-undervisningen i årskurs 7–9 har vi skapat en årsplanering för 2018/2019 i varje årskurs, utifrån Digilär SO-läromedel för åk 7–9. Årsplaneringen är ett förslag – du som använder läromedlet kan välja att helt utgå ifrån planeringen, eller plocka de delar som du gillar mest.

Digilär SO är ett stort material och tanken är att du som lärare ska välja ut de delar som passar din undervisning och elevgrupp bäst. Med årsplaneringen stöttar vi dig i detta arbete. Vi önskar att vi kunde ta med alla 897 kapitel som ingår i vårt SO-läromedel, men vi har behövt göra ett urval. Det innebär samtidigt att du kan byta ut ett kapitel mot ett annat om du vill. Ni kanske har ett gemensamt tema för hela skolan eller i ditt ämneslag? Planeringen är – som med allt i Digilärs läromedel – flexibel och anpassningsbar.

I planeringen har vi tagit hänsyn till sådant som händer både i världen och på skolan så att undervisningen kan kopplas till elevernas omgivning. Till exempel är det ju, som de flesta vet, val till kommun, landsting och riksdag i början av läsåret 2018. Vi har därför lagt den delen av undervisningen i början av terminen för varje årskurs. Som ett annat exempel har vi även anpassat planeringen efter nationella provet för årskurs 9 så både du och dina elever har tid att förbereda er.

Givetvis kan du lägga upp planeringen och göra ett urval av texter helt på egen hand men vi hoppas att vårt förslag på årsplanering för alla tre årskurserna på högstadiet ändå ska fungera som stöd och inspiration, samt hjälpa dig att få en god överblick över vad som är realistiskt att hinna med under de tre högstadieåren.

Du hittar årsplaneringen i introduktionen under respektive ämne i Digilär SO-läromedel för åk 7-9.

Lycka till med undervisningen!

 

Har du inte Digilär SO-läromedel för åk 7–9?
Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på våra läromedel? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 30 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.