Nyheter för naturvetare på gymnasiet

Höstterminen innebär för Digilärs del flera goda nyheter i ämnena programmering, naturkunskap, biologi och kemi för gymnasiet. Tillsammans med Natur & Kultur har vi tagit fram heldigitala läromedel som är fullmatade med högkvalitativt innehåll.

Digilär Programmering 1 för gymnasiet

Programmering blir från och med höstterminen 2018 ett obligatoriskt ämne att erbjuda som valbar kurs för alla program på gymnasiet. Och ett digitalt ämne tycker vi kräver ett digitalt läromedel. I Digilär Programmering 1 finns både gedigna teorikapitel och en mängd praktiska övningar. Den matematiska och tekniska grunden för programmering tas upp såväl som den samhälleliga aspekten där programmering kopplas till människan.

Det finns en mängd instruerande filmer insprängda direkt i kapitlen där eleverna får se hur programmering kan se ut steg för steg i programmeringsspråket C#. Filmerna är inspirerande, roliga och personliga samtidigt som de visar konkret hur C# fungerar.

Digilär Biologi 1 för gymnasiet

Vi har satsat på att skapa ett stort innehåll av hög kvalitet med massor av övningar, uppgifter och laborationer. I läromedlet finns även animationer som kompletterar texten för att variera inlärningen och därmed tillgodose olika behov. För dig som lärare finns det en lärarhandledning på både uppgifts- och arbetsområdesnivå.

Animation av livets träd från Digilär Biologi 1

Animation av livets träd, hämtad från Digilär Biologi 1 för gymnasiet.

 

Digilär Kemi 1 för gymnasiet

Kemi är ett ämne som lätt kan kännas abstrakt för eleverna, och därmed leda till utantillinlärning. Vi har försökt sätta kemin i ett sammanhang för att kunna engagera eleven på olika sätt. Med quiz, självrättande övningar, uppgifter och laborationer får dina elever en varierad och djupgående inlärning. Som med läromedlet i biologi har även kemin lärarhandledning på både uppgifts- och arbetsområdesnivå. Du får även ett förslag till läsårsplanering.

Digilär Naturkunskap 1b för gymnasiet

Detta läromedels välskrivna och intresseväckande texter tar bland annat vår roll på jorden, vilken påverkan vi har på de naturliga kretsloppen och vilka konsekvenser vårt handlande får. För att eleverna ska befästa sina kunskaper finns uppgifter, instuderingsfrågor samt bildberättelser med quiz. Lärarhandledning finns på både uppgiftsnivå och i varje arbetsområde.

Biblioteksdelar på gång

Under augusti/september kommer samtliga läromedel att byggas på med bibliotek där du och dina elever kan slå upp utvalda läromedelsdelar som länkar, laborationer och bilder. Vi kommer dessutom att koppla kunskapskrav till alla kapitel så att du och dina elever kan se vilka delar av ämnesplanen som behandlas i respektive läromedelstext.

Det kommer mera!

På Digilär arbetar vi ständigt med nya uppdateringar och läromedel. En fördel med digitala läromedel är att du som kund direkt får tillgång till alla de nyheter som vi publicerar i våra produkter. Vi har därför fler goda nyheter om sådant som kommer publiceras snart! Naturkunskap 1b får sällskap av Naturkunskap 1a1 i september. Under läsåret kommer vi även att arbeta fram Biologi 2, Kemi 2 och Naturkunskap 2 som alla tre planeras bli helt klara till skolstart i augusti 2019. Detta gör Digilärs utbud så gott som komplett i dessa ämnen. I januari nästa år kommer dessutom första delen av Fysik 1 att släppas, resten kommer i augusti för att sedan fyllas på med Fysik 2 året därpå.

Prova gratis eller boka en visning

Nyfiken på våra läromedel? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 30 dagar. Om du vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kontakta en av våra försäljare så hjälper vi dig.