Digilär för mellanstadiet – nu på plats!

Att skapa likvärdiga klassrum är en fråga som vi tar på stort allvar – och digitala läromedel är ett stort steg i rätt riktning. Det ska ju så klart gälla alla elever. Under 2018 har vi därför arbetat stenhårt för att bredda Digilärs utbud till att inte bara finnas på högstadiet och gymnasiet, utan också på mellanstadiet. Nu är våra digitala läromedel i tio ämnen för åk 4-6 äntligen här!

Konceptet i våra digitala läromedel uppskattas av såväl lärare som elever, speciellt våra prisbelönta digitala funktioner för bättre läsning och inlärning. Varje elev kan skapa sin egen unika ordlista, egna minnesanteckningar samt använda olika stödfunktioner för läsningen. De kan exempelvis välja om de vill lyssna på texten, eller byta till ett annat, dyslexianpassat typsnitt.

Som lärare innebär våra digitala läromedel att du får stöttning i din undervisning med ett fylligt undervisningsmaterial som utgår från Lgr 11, ett rikt lärarhandledningsmaterial och möjlighet att komplettera med dina egna uppgifter. I plattformen kan du enkelt överskåda dina elevers utveckling och kontrollera, kommentera och dokumentera vad de har gjort.

Digilär Biologi, Fysik, Kemi, Teknik för åk 4-6

I alla Digilärs NO-läromedel för mellanstadiet finns en tydligt sammanhängande struktur som underlättar för dina elever. Kapitlens längd är anpassade så att eleven ska hinna läsa och ta till sig ett kapitels innehåll på en lektion. I slutet av alla kapitel till biologin, fysiken och kemin finns självrättande uppgifter på både innehåll och begrepp samt skrivuppgifter som uppmuntrar till reflektion. I tekniken finns laborationer och experiment. För de riktigt kunskapstörstiga eleverna har vi även lagt till Läs mer-kapitel.

Digilär Samhällskunskap, Historia, Religionskunskap, Geografi för åk 4-6

Även i SO-ämnena är läromedlen upplagda med kapitel som eleverna ska kunna läsa och ta till sig under en och samma lektion. Texterna utgår ifrån eller knyter an till elevernas egna liv och de får utrymme att reflektera kring såväl stora samhällsfrågor som frågor med anknytning till det lilla sammanhanget i sin egen närhet – och hur dessa frågor kan höra ihop. Många olika perspektiv lyfts för att ge en bred bild av hur världen ser ut. Innehållet presenteras på ett lättbegripligt och konkret sätt som utgår från forskning om barns läsutveckling.

Digilär Matematik för åk 4

Läromedlet i matematik för åk 4 har en genomtänkt metodik som bygger på vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet. Elevens inlärning i ämnet går från det konkreta till det mer abstrakta. Målet är att lägga grunden för elevernas matematiska förståelse och uppmuntra till både samtal och reflektion. Det finns ett stort material för färdighetsträning med helt självrättande övningar så att eleverna kan arbeta självständigt med läromedlet. Men det finns också kreativa uppgifter som ger utrymme för diskussion kring matematik i klassrummet. Arbetsflödet är lättöverskådligt och gör det lätt för dig och dina elever att orientera sig i läromedlet.

Digilär Svenska & Sva för åk 4

Svenska & Sva för åk 4 består av fyra arbetsområden baserade på de fyra texttyperna återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text. Ett femte arbetsområde med språklära kommer att släppas i september.
Arbetet i läromedlet är baserat på cirkelmodellen och våra redaktörer har lagt stor vikt vid att skapa en tydlig struktur som återkommer i alla arbetsområden. Du som lärare får också en omfattande och tydlig lärarhandledning i varje del av läromedlet, som ger dig värdefull hjälp att arbeta enligt cirkelmodellen med materialet. Alla arbetsområden har även bildberättelser med inläst tal för att eleverna ska kunna variera sin inlärning.

Under nästkommande läsår lanserar vi läromedel för åk 5-6 i både Digilär Svenska & Sva och Digilär Matematik för mellanstadiet.

Läs mer om varje läromedel här!

Prova gratis eller boka en visning

Nyfiken på våra läromedel? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 30 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.