Dags att bli politisk med Månadens tema, nya kapitel och nutidskryss

Inför valet den 9 september har våra redaktörer arbetat med att ta fram nytt material med politiskt tema till våra samhällsorienterade ämnen – Digilär SO-läromedel för åk 7-9 och Digilär Samhällskunskap för gymnasiet. Nu är också Månadens tema här där vi fokuserar på hur politiken påverkar ungdomar, och hur de själva kan påverka.

Månadens tema

Denna gång har vi valt att lägga fokus på det högaktuella ämnet valet. Vi har valt att belysa särskilt hur ungdomar och politik kan relatera till varandra, och dina elever får diskutera frågor som till exempel:

  • Är 18 en rimlig åldersgräns för att rösta? Bör den vara högre, eller kanske lägre?
  • Vilken valfråga är viktigast för dem själva – och för ungdomar generellt.
  • Ungas förtroende för demokratin och det politiska systemet.

Med en stor mängd länkar till bland annat YouTube-klipp från influencers välkända för eleverna och artiklar på samma tema har dina elever allt de behöver för att bli politiska!

Nya kapitel

För både högstadiet och gymnasiet finns nya kapitel i uppdaterade arbetsområden. Eleverna i åk 7-9 får i kapitlet Politiska skiljelinjer bland annat lära sig om hur Sveriges riksdag är uppbyggd och hur de olika riksdagspartierna står i relation till varandra. Det andra kapitlet heter Ideologier där begrepp som konservatism, liberalism, socialism, feminism och ekologism lyfts upp och förklaras närmre. Även populismen belyses utförligt. Ideologierna kopplas dessutom till riksdagspartierna och kunskapen kring aktuell svensk politik kan därmed fördjupas ytterligare.

För gymnasieeleverna finns de uppdaterade kapiteln Demokratins grunder, och Diktatur – demokratins onda motsats. Här kan ni läsa mer ingående om demokratins historia, olika typer av demokrati och hur den tar sig form. Kapitlen lyfter även upp mer praktisk information kring hur man ska organisera möten demokratiskt, och vad man behöver tänka på. Slutligen får eleverna även läsa om och reflektera kring hur förtroendet för demokrati ser ut – och hur det skulle kunna utvecklas.

Som lärare får du även en specifik lärarhandledning med tankar kring arbetsområdet, förklaringar till övningar och massor av tips på annat spännande material, till exempel poddar som rör ämnet.

Nutidskryss över sommarens största händelser

Terminens första nutidskryss är här! Temat är sommarens händelser och krysset blandar som vanligt olika ämnen i tio frågor. Krysset passar till både högstadie- och gymnasieelever. Vem kom egentligen tvåa i fotbolls-VM? Och vad stals från Strängnäs domkyrka? Hur mycket har du och dina elever hängt med i världens händelser under sommaren – och hur mycket minns ni idag? Få svar i nutidskrysset!

Lektionstips!

Dela in eleverna i åtta mindre grupper och tilldela varje grupp ett riksdagsparti.

  • Sätt upp en eller ett par frågor som partierna ska debattera om.
  • Låt eleverna söka fram information om vad deras parti tycker i frågan, i bland annat läromedlet, men även i partiprogrammet.

Klara, färdiga – debattera!