Digilärserien åk 7-9 – omfattande uppdateringar och 4 nya läromedel

Grattis högstadiet! Digilärserien, ett av Sveriges ledande heldigitala läromedel, tar stora kliv framåt. Nyligen lanserade vi Sva för nyanlända, del 2 och inför skolstarten 2018 släpper vi ytterligare tre nya läromedel. Dessutom har vi på senaste tiden med glädje kunnat presentera en rad större nyheter för Digilärserien.

Nysläppt läromedel i sva för nyanlända

Digilär sva för nyanlända

I april lanserade vi Digilär Sva för nyanlända, del 2. Tillsammans med del 1 av läromedlet ger vi nu nyanlända elever i förberedelseklass och språkintroduktion ett fylligt läromedelspaket där de kan träna upp först vardagsspråket och sedan skolspråket. Med Digilär Sva för nyanlända del 1 och 2 har eleverna det de behöver för att gå vidare i svensk skola på högstadienivå. Läromedlet kan med fördel även användas som ett digitalt övningsmaterial för sfi.

3 nya läromedel i augusti

Inför skolstarten 2018 släpper vi tre stycken helt nya, kompletta digitala läromedel, i geografi, teknik och franska.

Geografi – med fältstudier och interaktiva kartor

Digilär Geografi

Vi genomför en stor uppdatering i Digilärseriens SO-block för åk 7-9 genom att släppa ett helt nytt läromedel i geografi. Vi ersätter därmed de arbetsområden i geografi som finns på Digilär i dag.

Det nya läromedlet är ett högkvalitativt material som bland annat innehåller utförliga lärarhandledningar, interaktiva kartor, kartuppgifter och nygjorda fältstudier.

Teknik – med 11 fullmatade arbetsområden

Digilär Teknik

Helt nya läromedlet Digilär Teknik för åk 7-9 som vi nu arbetar fram, kompletterar vår utgivning i NO och matematik. Teknikläromedlet består av elva fullmatade arbetsområden, till exempel: Från delar till helhet – om tekniska system, Från röksignal till internet – information samt Programmera i teknik.

Vi kompletterar franskan med läromedel för åk 8-9

Digilär Franska

I augusti 2017 stod Digilär Franska för åk 6-7 klart. Inför skolstarten bygger vi nu på franskan med läromedel för åk 8-9. Det innebär att vi från och med höstterminen 2018 erbjuder språkläromedel för åk 6-9 i spanska, tyska och franska – d.v.s. de tre stora moderna språken i svenska skolan.

Aktuella uppdateringar

En stor fördel med digitala läromedel är att vi hela tiden kan uppdatera och förbättra innehållet löpande. Ett exempel är Digilär Engelska – ett läromedel med ständigt nytt och uppdaterat material. Kolla till exempel in vårt populära månadens tema i engelska varje månad, eller Words of the Week varje vecka.

Men vi gör också andra uppdateringar för att komplettera de läromedel elever och lärare runt om i Sverige använder. Här kan du läsa om några av vårens större kompletteringar som publicerats i redan lanserade läromedel på Digilär.

NO på högstadiet – filmer, lättläst, inläst tal

Vid årsskiftet publicerade vi 37 filmer som underlättar inlärningen och som inleder varje kapitel i Digilär Fysik för åk 7-9. I april rullade vi ut introduktionsfilmer på samma sätt till alla 59 kapitel i kemin för högstadiet. I biologin kommer filmer vara på plats till skolstarten i augusti 2018.

För att lyfta våra NO-läromedel ett snäpp till har vi också tagit fram lättlästa texter i alla tre ämnen. I fysiken har de lättlästa texterna även fått inläst tal, något som också är på gång i biologin. Lättlästa texter i kemi kommer att vara på plats i augusti 2018. Dessa satsningar ingår i projektet Lyssna, läs och lär i NO som har genomförts med stöd av SPSM.

Nytt arbetsområde och nya kapitel i religionskunskap

För att ytterligare förbättra våra SO-läromedel har vi förutom att lansera ett helt nytt läromedel i geografi, även skrivit fyra nya kapitel i religionskunskap samt tagit fram ett nytt arbetsområde för träning, Inför nationella proven: Religion.

Matematik

Sist men inte minst har vi uppdaterat matematiken för högstadiet. Vi har lagt till fler uppgifter och publicerat ett helt nytt arbetsområde: Matematik i verkligheten för åk 9.

Funderar du som är matematiklärare på hur du ska göra med programmeringen som tillkommer i matematik? Vi erbjuder material till dig genom det speciellt framtagna NOKflex Code, som du kan köpa i paket med Digilär Matematik. Vi erbjuder även det digitala matematikläromedlet NOKflex 7-9 i paket med läromedel från Digilärserien.

Prova gratis eller boka en visning

Med Digilär får du som lärare nu bättre möjligheter än någonsin att bedriva din undervisning på ett framgångsrikt sätt. Välkommen att prova ett läromedel som ständigt utvecklas och förbättras.

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.

Alla vårens nyheter för högstadiet

Missa inte att läsa mer ingående om vårens lanseringar och uppdateringar för högstadiet:

Digilärserien breddas: Tre nya läromedel för högstadiet tillkommer
Digilär storsatsar på filmer, lättläst och inläst tal: Tusentals elever i svenska skolan gynnas!
Svenska för nybörjare – nu helt komplett
Till skolstarten 2018: Nytt läromedel i geografi för åk 7-9
Nya läromedel åk 7-9: Franska och sva för förberedelseklass
Äntligen fysikfilmer!


Psst! Omfattande nylanseringar och uppdateringar sker även på andra stadier. Till skolstarten kan äntligen alla svenska skolor på mellanstadiet ta del av vårt läromedelskoncept. Och för gymnasiet mer än dubblerar vi vårt utbud då vi producerar hela elva nya, helt kompletta läromedel.