Till skolstarten 2018: Nytt läromedel i geografi för åk 7-9

Man i vackert naturlandskap

Till skolstarten hösten 2018 släpper vi ett nytt läromedel i Digilärseriens SO-block för åk 7-9: Geografi för högstadiet. Vi ersätter därmed det läromedel i geografi som finns på Digilär i dag.

Det nya läromedlet är ett högkvalitativt material som bland annat innehåller utförliga lärarhandledningar, kartuppgifter och nygjorda fältstudier. Men nyheterna i Digilär SO för högstadiet slutar inte där.

För elever som ska göra nationella provet i religionskunskap har vi tagit fram ett nytt arbetsområde så att de kan träna och förbereda sig inför provet på bästa sätt. Dessutom har vi gjort en stor uppdatering av arbetsområdet Etik i Digilär Religionskunskap för åk 7-9.

OBS! Vissa länkar i artikeln fungerar bara om du är inloggad på Digilärs läromedel och har licens till läromedlet. Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar.

Nytt läromedel i geografi för åk 7-9 – med fältstudier och interaktiva kartor

Många nyheter väntar i nya geografin

Digilär Geografi var ett av våra första läromedel när det kom ut 2012, tillsammans med övriga ämnen i SO-blocket för högstadiet. Nu är det dags för en större uppdatering av geografidelen! Vi gör därför om hela vårt läromedel Digilär Geografi inför skolstarten i augusti 2018. Då kommer du och dina elever hitta ett nytt och helt komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Läromedlet innehåller ett fylligt material av texter, till exempel ett aktuellt kapitel om Naturgivna risker och ett annat om Sårbara platser, självrättande övningar, uppgifter, fältstudier och fylliga lärarhandledningar.

Vi har redan nu släppt en demo för dig som redan nu använder Digilär SO och där kan du titta närmare på tre intressanta kapitel: Jordens vegetation, Klimatet och Energi. De har alla utförliga lärarhandledningar som du också kan se i demon. Du kan se fram emot många kartuppgifter och inte minst nygjorda fältstudier, skapade av naturgeografen Karl-Erik Perhans.

I det nya läromedlet inför vi interaktiva kartor och 360-bilder, så att du med den digitala teknikens hjälp kan visualisera geografiämnet ännu mer för dina elever. I alla våra arbetsområden i geografin hittar du intressanta texter av högsta kvalitet. De kompletteras med ett rikt bildmaterial som stöder texten. Dessutom kommer läromedlet med mängder av smarta funktioner som bygger på vår prisade digitala teknik som flera gånger tidigare har uppmärksammats, bland annat av statliga PTS.

Träna inför nationella proven och bättre etik i religionskunskap

Uppdateringen av Digilär Geografi är en viktig del i vårt arbete med att förbättra våra SO-läromedel. Men vi stannar inte vid det. Även Digilär Religionskunskap för åk 7-9 kommer få några extra bra uppdateringar.

Vi vet att det är viktigt att träna och förbereda sig inför nationella proven. Därför har vi tagit fram ett nytt arbetsområde, Inför nationella proven: Religion, där eleven kan träna på övningar inför det nationella provet. Här kan eleverna öva och förbereda sig inför provet inom områden som kristendomen, världsreligionerna, etik m.m.

(Du som har licens för SO-läromedel, årskurs 7-9 når arbetsområdet Inför nationella proven: Religion, via den här länken)

Stor uppdatering av arbetsområdet Etik i religionen

Vi uppdaterar dessutom Digilär Religionskunskap med tre nya kapitel: Ekologisk hållbarhet, Etiska modeller och Rättvisa i arbetsområdet Etik.

I avsnitten får eleven öva sig genom att föra resonemang och argumentera kring frågor som berör vad som är rätt eller orätt. Vad menas med grundläggande värderingar? Vilka rättviseprinciper finns? Vem har ansvar för miljön? Vilka intressekonflikter uppstår kring miljöfrågorna? Det är några av frågorna som eleven möter i läromedlet.

Sist men inte minst har vi skrivit ett nytt kapitel Identitet – vem är jag? inom arbetsområdet: Identitet och livsfrågor. Ett avsnitt som går på djupet kring den enskilda individens identitet, roll och personlighet.