Svenska för nybörjare – nu helt komplett

Äntligen står hela läromedlet Digilär Svenska för nybörjare klart. Det innebär att vi nu har två delar helt färdiga: del 1 täcker nivån sva för åk 1-3 och del 2 sva för åk 4-6. Sedan tidigare har vi ett läromedel i sva för åk 7-9 integrerat i Digilär Svenska och Sva för högstadiet – det betyder att vi nu erbjuder heltäckande läromedel i svenska som andraspråk för nyanlända elever i språkintroduktion.

I det nya läromedlet, Svenska för nybörjare, del 2, finns en sektion med språk och grammatik samt en med teman. Våra teman är tänkta att lära eleven svenska men de innehåller också information och begrepp från andra skolämnen för att förbereda eleven inför studierna som väntar på gymnasiet. Här finns bl.a. teman som Vårt samhälle (med fokus på samhällskunskap och ekonomi), Vår jord (fokus på geografi och biologi) och Vem är jag? (som tar upp etik, språk och kunskap om svenska skolan).

Nyfiken på läromedlet?
Missa inte att läsa om alla höjdpunkter inom Sva för språkintroduktion eller att titta på demoversionen av bildberättelsen ”Mat”.

Prova gratis
Vill du veta mer om Digilärs läromedel för gymnasiet men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i 14 dagar.