Nyheter för naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet

Digilär fortsätter att jobba intensivt med vår storsatsning på kompletta digitala läromedel för Sveriges gymnasieskolor. Redan efter sommaren släpper vi nytt material av högsta kvalitet i naturkunskap, biologi och kemi samt ett helt nyskrivet läromedel i programmering.

Våra nya läromedel inom naturorienterande ämnen för gymnasieskolan kommer att stå helt klara till skolstarten 2018 och redan nu kan du smygtitta på läromedlen i demoversion. Till skolstarten 2018 kommer kurs 1 att stå färdig i respektive ämne, men redan till nästa år planerar vi att fylla på med 2-kurserna. Här kan du läsa mer om våra fyra nya produkter.

Naturkunskap 1b

Digilär Naturkunskap 1b för gymnasiet

I Digilär Naturkunskap 1b får eleven lära sig om hur olika delar av naturen påverkar varandra och vilken roll eleven själv spelar. Totalt möter läsaren sju intressanta arbetsområden som fokuserar på områden där naturvetenskapen och samhället möts där En hållbar utveckling, Kretslopp och resurser och Livsstil och hälsa är tre av dem.

I läromedlet finns rikligt med frågor och uppgifter till alla kapitel. Här finns instuderingsfrågor med lösningsförslag och diskussionsfrågor, men också värderingsövningar, spel, exkursioner, fältstudier och laborativa uppgifter.

Biologi 1

Digilär Biologi 1 för gymnasiet

Digilär Biologi 1 ger eleven förståelse för biologiska samband, ger spännande inblickar i aktuell forskning och betonar vikten av hållbar utveckling. Här får eleven tillfälle att reflektera, analysera och dra egna slutsater.

Läsaren kan se fram emot spännande arbetsområden som Livets Vetenskap och Genetik. Eleven möts av innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial liksom ett omfattande studiematerial med frågor och uppgifter.

Kemi 1

Digilär Kemi 1 för gymnasiet

I Digilär Kemi 1 får eleven en djupare förståelse av ämnet kemi med hjälp av modelltänk, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett ämnesspecifikt språk. Läromedlet innehåller sex intressanta arbetsområden däribland Från idé till teori, Atomen – liten och helt avgörande och Reaktioner för att nämna några.

För att eleverna ska kunna ta till sig kunskapen på bästa sätt innehåller läromedlet mängder av laborationer, simuleringar, experiment, uppgifter och övningar. Dessutom finns fullständiga lösningar till samtliga arbetsuppgifter.

Som lärare kan du se fram emot laborationer med lärarhandledningar och eleverna hittar ett särskilt kapitel om hur de skriver laborationsrapport.

Programmering 1

Digilär Kemi 1 för gymnasiet

Digilär Programmering 1 är ett nyskrivet språkneutralt läromedel fyllt med videogenomgångar i C# där eleven får lära sig hur programmering går till. Här finns totalt sju genomarbetade arbetsområden t.ex. Hur får jag programmet att göra som jag vill? och Hur jobbar jag med många variabler?

Eleven kommer bland annat lära sig att skriva, läsa och analysera programkod så att hen har de färdigheter som krävs för att skapa egna program.

Läromedlet är fyllt med ett stort antal genomtänkta uppgifter där eleven kan repetera och utmana sina nya kunskaper. Vi har dessutom lagt in lärarhandledning och quiz till varje kapitel.

Missa inte våra nylanserade demoversioner – ute nu!

Redan nu kan du ta del av nylanserade demoversioner av våra nya läromedel. Här får du möjlighet att se hur vårt unika och prisade läromedelskoncept är uppbyggt samtidigt som du kan ta del av intressant innehåll i alla fyra läromedel.

Skapa ett gratis testkonto i 14 dagar och prova Digilärseriens demoversioner i ditt ämne redan nu!

Om Digilärserien från Natur & Kultur och Digilär

Vi har skapat ett heldigitalt läromedelskoncept där du har full kontroll samtidigt som eleverna ges alla möjligheter att utvecklas i sin egen takt. Digilärserien gör det enklare för dig att planera, individualisera, dokumentera och utvärdera. Alla läromedel i Digilärserien kommer med massvis av smarta funktioner som underlättar både för dig som lärare och för dina elever.

Läs gärna mer om vilka funktioner och vilket innehåll som finns i ditt ämne genom att gå till respektive produktsida för naturkunskap, biologi, kemi och programmering.