Digilär storsatsar på filmer, lättläst och inläst tal: Tusentals elever i svenska skolan gynnas!

Digilärs uppdatering av fysiken med introduktionsfilmer till varje kapitel blev en succé som har lovordats av både lärare och elever. Vi har fortsatt att lägga stora resurser på att uppdatera våra NO-läromedel i Digilärserien för högstadiet. Nu finns även filmer publicerade i kemin. I biologin kommer filmer till skolstarten 2018. Alla satsningar genomförs med stöd av SPSM.

Introduktionsfilmer som underlättar inlärningen

Filmerna kan användas på flera sätt! Till exempel som en introduktion till kapitlet eller varför inte som ett flippat klassrum där eleven tittar på filmen hemma inför lektionen? Och ifall en elev är sjuk och missar en genomgång kan eleven ta igen det genom att se filmen hemma.

Introduktionsfilm i kapitlet Från DNA till Nanoteknologi

Exempel på introduktionsfilm i Digilär Kemi för åk 7-9 från arbetsområdet ”Kemiska upptäcker” i kapitlet ”Från DNA till Nanoteknologi”. Filmen visar de första 48 sekunderna. Fullversionen av filmen som finns i läromedlet är 2 minuter och 28 sekunder.

Elever som använder Digilär Kemi kan även se fram emot filmer med laborativa moment inspelade direkt i laborationssal.

Lättlästa texter – ”mer sammanfattat” för den som behöver

För att lyfta våra läromedel ett snäpp till har vi också tagit fram lättlästa texter i alla tre NO-ämnen. Lättlästa texter är till hjälp för alla elever, men särskilt uppskattade av elever med läs- och skrivsvårigheter, samt elever med koncentrationssvårigheter. Lättlästa texter finns till alla kapitel i biologi och fysik. I kemi publiceras dessa till sommaren.

”Det är så här texter ska se ut i Sverige!”

”Det är så här texter ska se ut i Sverige!” och ”Mer sammanfattat och inte så detaljerat”, säger ett par elever när de fritt får tycka till om Digilärs lättlästa texter.

Inläst tal – nu även till lättlästa texter

Men uppdateringsarbetet stannar inte där. I fysiken har den lättlästa texten även fått inläst tal – något som också är på gång i biologin! Alla standardtexter i våra NO-läromedel har redan detta på plats. Inläst tal spelas in med en röstskådespelare och många elever tycker det är lättare att hänga med när de kan få texten uppläst.

Satsning med stöd från SPSM

Introduktionsfilmer och lättlästa texter är framtagna och utprovade med stöd från SPSM – Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Det är en satsning från Digilär och SPSM som kommer att gynna tusentals elever som använder läromedlen och ger dem förutsättningar att utveckla sitt lärande så långt det bara går. En fördel med digitala läromedel är att vi kan uppdatera allas läromedel direkt när vi släpper dessa nyheter, även de som varit användare sen länge.

Andra nyheter i matematik och teknik

Som om inte detta vore nog så släpper vi till skolstarten 2018 ett helt nytt läromedel i Teknik 7-9 och en större uppdatering av Digilär Matematik för åk 7-9.

Teknik för åk 7-9

Digilär Teknik för årskurs 7-9

I Digilär Teknik 7-9 hittar du elva fullmatade arbetsområden: Från delar till helhet – om tekniska system, Från röksignal till internet – information samt Programmera i teknik för att nämna tre av dem.

Det är ett unikt och elevnära läromedel med direkt koppling till Lgr 11 och det centrala innehållet. Du kan se fram emot en komplett produkt med många ingångar – läs allt om läromedlet, dess funktioner och innehåll på produktsidan för Digilär Teknik 7-9.

Nyfiken på teknikläromedlet? Vi har släppt ett demoarbetsområde – Bära eller brista – som du kan smygtitta på redan nu. Starta ett gratis testkonto för två veckors tillgång.

Matematik för åk 7-9

Digilär Matematik för årskurs 7-9

Sist men inte minst har vi uppdaterat matematiken för högstadiet. Vi har lagt till fler uppgifter och publicerat ett helt nytt arbetsområde: Matematik i verkligheten för åk 9.

När du använder Digilärs läromedel i matematik får du även tillgång till programmering i matematik genom Natur & Kulturs NOKflex Code, som du kan köpa i paket med Digilär Matematik. En annan nyhet är att du numera även kan köpa det digitala matematikläromedlet NOKflex 7-9 i paket med läromedel från Digilärserien.

Demoversioner ute nu – prova kostnadsfritt!

Vill du veta mer om Digilärs läromedel i matematik och NO-ämnen för högstadiet men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i 14 dagar.