Digilär lanserar läromedel i psykologi och sociologi för gymnasiet

Glada människor kastar färg

Glädjande nyheter för alla gymnasieelever! Till skolstarten hösten 2018 utökas Digilärserien med två nya heldigitala läromedel: Digilär Psykologi och Digilär Sociologi.

Psykologi för gymnasiet

Digilär Psykologi för gymnasiet

Digilär Psykologi är ett komplett och inspirerande läromedel för kurserna Psykologi 1 och 2 a. Läromedlet innehåller ett omfattande material som fokuserar på elevens tankar, känslor och beteenden. Varje arbetsområde utgår från centrala psykologiska perspektiv samt aktuell forskning.

Texterna kompletteras med noga utvalda reflektionsövningar som utvecklar elevens förståelse för ämnet, och arbetsuppgifter som ger eleverna stora möjligheter att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom psykologi.

Varje arbetsområde innehåller slutuppgifter och du som lärare får tillgång till examinationsuppgifter som är till stor hjälp när du vill öva och mäta elevernas förmågor och kunskaper.

Sociologi för gymnasiet

Digilär Sociologi för gymnasiet

Digilär Sociologi är ett nyskrivet läromedel som både breddar perspektivet på ämnet sociologi och inspirerar läsaren till reflektion. Läromedlet utgår från de teorier som är kopplade till ämnet och konkretiserar dem med hjälp av vardagliga exempel.

I läromedlet kommer du att hitta intressanta arbetsområden som berör sexualitet, genus, etnicitet, sociala medier, brott och straff samt konsumism. Det finns dessutom ett speciellt tema, vi och dom, som vidgar elevernas perspektiv om bland annat rasism och främlingsfientlighet.

Digilär Sociologi hjälper också eleverna att bli medvetna om hur olika delar, exempelvis konsumism, sociala medier och genus, kan ha gemensamma beröringspunkter.

Läromedlet innehåller sist men inte minst ett utförligt arbetsområde om metoder kopplade till den sociologiska forskningen.

Missa inte våra nylanserade demoversioner – ute nu!

Redan nu kan du ta del av nylanserade demoversioner som innehåller arbetsområdena: Känn dig själv och Socialpsykologi i Digilär Psykologi och arbetsområdena: Vad är sociologi? och Sexualitet i Digilär Sociologi.

Här får du möjlighet att se hur vårt unika och prisade läromedelskoncept är uppbyggt samtidigt som du kan ta del av intressanta och högaktuella texter av högsta kvalitet i de båda ämnena.

Prova våra demoversioner nu – gör så här!

Skapa ett gratis testkonto så kan du prova våra demoversioner för Digilär Psykologi och Digilär Sociologi direkt. Efter att du har startat upp ett testkonto får du tillgång till våra demoversioner:
Digilär Psykologi demo
Digilär Sociologi demo

Smarta funktioner för smidig undervisning

Du kan läsa mer om innehållet och våra smarta funktioner som finns i läromedlen på respektive produktsida för Digilär Psykologi och Digilär Sociologi. Med hjälp av högkvalitativt innehåll kombinerat med prisad digital teknik underlättar vi vardagen för dig som lärare och ger alla elever goda förutsättningar att lyckas.