Nya läromedel åk 7-9: Franska och sva för förberedelseklass

Glada människor håller i varandras händer

Vi rustar inför hösten och lanserar nya läromedel i Digilärseriens Svenska för nybörjare och Franska inför skolstarten 2018.

Vi kompletterar franskan med läromedel för åk 8-9

I augusti 2017 stod Digilär Franska för åk 7 klart. Inför skolstarten 2018 bygger vi på franskan med läromedel för åk 8-9.

Det innebär att vi nu erbjuder språkläromedel i spanska, tyska och franska – d.v.s. de tre stora moderna språken i svenska skolan. Franskläromedlet är byggt med samma upplägg som övriga moderna språk på Digilär – du och dina elever kan se fram emot ett tematiskt uppbyggt läromedel med progression och tydlig anknytning till den franskspråkiga världen.

Sva för förberedelseklass – nu helt komplett

Äntligen står hela läromedlet Digilär Svenska för nybörjare klart. Det innebär att vi nu har två delar helt färdiga: del 1 täcker sva för åk 1-3 och del 2 sva för åk 4-6. Sedan tidigare har vi ett läromedel i sva för åk 7-9 integrerat i Digilär Svenska och Sva för högstadiet – det betyder att vi nu erbjuder läromedel i svenska som andraspråk för hela grundskolan för nyanlända elever i förberedelseklassen och sedan på högstadiet.

Digilär Svenska för nybörjare

I det nya läromedlet, Sva för förberedelseklass, del 2, finns en sektion med språk och grammatik samt en med teman. Våra teman är tänkta att lära eleven svenska men de innehåller också en del information och begrepp från andra skolämnen för att förbereda eleven inför studierna som väntar på högstadiet eller gymnasiet. Här finns teman som Vårt samhälle (med fokus på samhällskunskap och ekonomi), Vår jord (fokus på geografi och biologi) och Vem är jag? (som tar upp etik, språk och kunskap om svenska skolan).

Engelska – alltid aktuellt med månadens tema och WoW

Digilär Engelska för åk 7-9

Med digitala läromedel får du ständigt nytt och uppdaterat material. Kolla till exempel in vårt populära månadens tema i engelska varje månad, eller words of the week där du serveras ett nytt textavsnitt varje vecka – inte bara med veckans ord – utan i avsnittet finns även en fråga att besvara, ett påstående, ett ordspråk och mycket annat att diskutera och samtala kring. WoW kan t.ex. användas som avslutning på lektionen och blir lätt till ett återkommande och roligt inslag i undervisningen.

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.