Digilärserien breddas: Tre nya läromedel för högstadiet tillkommer

Digilär ökar utgivningstakten rejält och lanserar Sva för förberedelseklass, del 2, under vårterminen samt två helt nya digitala läromedel i teknik och geografi till skolstarten 2018. Dessutom har vi arbetat intensivt med att uppdatera våra befintliga läromedel för högstadiet och kan presentera en rad stora nyheter i Digilärserien.

Nya läromedel

Det nya läromedlet, Sva för förberedelseklass, del 2 täcker det centrala innehållet för svenska som andraspråk åk 4-6. När del 2 är klar finns ett material som täcker in svenska som andraspråk för åk 1-6.

Vi kommer också att släppa Digilär Geografi för åk 7-9 som lanseras inför skolstarten 2018. Redan om ett par veckor, den 15 mars kommer en demo med smakprov från den nya geografin direkt i ditt läromedel. I demon kommer du kunna ta del av ett eller flera kapitel, fältstudieuppgifter och lärarhandledningar, uppgifter och testa dig själv-övningar – som påminner om nationella provens frågor.

Digilär Teknik för åk 7-9

Därutöver kommer vi inför skolstarten nästa termin att lansera ytterligare ett nytt läromedel i Digilärserien: Digilär Teknik för åk 7-9. Här finns texter som fångar elevens intresse, ett omfattande bildmaterial och massor av studieuppgifter. Läromedlet är uppdaterat inför nyheterna i kursplanen till ht 2018 och eleverna får bl.a. lära sig att programmera i teknik. Senast i april kan du kika på en demo av läromedlet.

Håll utkik efter fler nyheter längre fram under vårkanten om våra nya läromedel.

Omfattande uppdateringar av befintliga läromedel


Även om vi har lagt stor kraft på att ta fram tre helt nya heldigitala läromedel har vi inte sparat på krutet när det kommer till uppdateringar av våra befintliga läromedel för högstadiet. Du och dina elever kan se fram emot flera förbättringar som redan nu har implementerats, men också ändringar som vi kommer att rulla ut under våren alternativt till skolstarten 2018.

NO-ämnen – filmer, lättläst, inläst tal

Sedan årsskiftet finns det introduktionsfilmer till varje kapitel i fysiken och under våren och sommaren kommer vi även publicera introduktionsfilmer i varje kapitel i kemin och biologin.

Filmen tar upp ämnet ”Massa och densitet” och visar de första 65 sekunderna. Fullversionen av filmen i läromedlet är 2 minuter och 55 sekunder.

Filmerna är ett välkommet inslag i läromedlet och har mottagits väl. Jenny Björklund, lärare vid Äppelviksskolan i Bromma, tycker att kvalitén är bra och framhåller att de är tydliga och lätta att förstå.
– Filmerna kan användas som inledning till ett nytt avsnitt, men jag har också använt dem som en sammanfattning efteråt, berättar hon.

Vi har också arbetat med våra texter i NO-läromedlen och redan i höstas la vi ut inläst tal till alla kapitel i kemi, fysik och biologi. I fysiken har vi också hunnit publicera lättlästa textversioner och vi jobbar med att ta fram lättlästa texter även i kemi och biologi – för att sedan publicera dem successivt under våren. Redan nu finns lättläst text i större delen av biologi för åk 7-9 och till skolstarten kommer även lättläst text i kemi stå klart. Självklart ska också de lättlästa textversionerna läsas in.

Två fullspäckade arbetsområden i franskan

Digilär Franska för åk 7-9

Efter sportlovet kommer två nya arbetsområden i Digilär Franska för åk 7-9. Eleverna får lära sig allt om kläder, stil och den franska modeindustrin samt hur man bor i Frankrike i ”son appartement” eller ”sa maison”! Du kan se fram emot två fullspäckade arbetsområden om hur du lever ett elegant liv à la française.


SO-ämnen – uppdateringar och nya texter

I samhällskunskap finns kapitel som innehåller delvis nytt material (för SO:n) och som är helt integrerat med svenskan – det gäller tre kapitel och en mängd uppgifter i arbetsområdet: Information och kommunikation. I samhällskunskap där omvärldsbevakning är extra viktig arbetar vi vidare med uppskattade Månadens tema och varje vecka publiceras ett nytt nutidskryss.

Digilär SO-läromedel för åk 7-9

I religionskunskap tillkommer fyra nya kapitel under vårterminen med lättlästa texter och introduktionsfilmer. Främst inom arbetsområdet Etik: Rättvisa, Ekologisk hållbarhet och Etiska modeller. Men även inom arbetsområdet Identitet och livsfrågor kommer ett nytt kapitel: Identitet – vem är jag?

Under april kommer nationella prov i SO. För de skolor som får NP i religionskunskap kommer det att finnas ett färdigt material i Digilärs religionskunskap att öva med inför provtillfället.

Vi har även för avsikt att innan sommaren, i utvalda kapitel i alla fyra SO-ämnen, lägga in begreppslistor med utvalda begrepp för eleverna att öva sig på. Tack vare digital funktionalitet kommer eleverna kunna starta helt självrättande förhör som ger direkt feedback till dem kring deras kunskaper utan att dina rättningshögar växer.

Vi kan slutligen berätta att vi har uppdaterat vårt läromedel i historia med nya kartresor och animerade filmer.

Programmering i matematik

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och bland annat förstärks och tydliggörs digital kompetens och programmering i de nya kurs- och ämnesplanerna för matematik. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 och vi gör under våren en komplettering med ett avsnitt om programmering i vårt läromedel i matematik 7-9.


Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar.

Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.