Bredd och djup med Digilärseriens SO-ämnen för åk 4-6

Som vi tidigare har berättat om gör Natur & Kultur och Digilär inför skolstarten 2018 en storsatsning på heldigitala läromedel för mellanstadiet med vårt unika och prisade läromedelskoncept Digilärserien.

Digilärserien för åk 4-6, som står klar i augusti, kommer att bestå av kompletta digitala läromedel i 10 ämnen – samtliga SO-ämnen, NO-ämnen samt teknik, svenska och matematik. Här berättar vi lite mer om våra fyra SO-ämnen för åk 4-6.

Geografi

Digilär Geografi för årskurs 4-6

Digilär Geografi är uppdelad årskursvis: I årskurs 4 är det Sverige som står i centrum, i årskurs 5 Norden och i årskurs 6 Europa. Vissa delar av det centrala innehållet, och material för att öva förmågorna i kunskapskraven, återkommer med progression i varje årskurs.

Den som vill arbeta mer med ett särskilt tema, som exempelvis hållbar utveckling, kan utöver det rika materialet för de olika årskurserna, hitta stoff till detta i biblioteket.

Samhällskunskap

Digilär Samhällskunskap för årskurs 4-6

Texterna i Digilär Samhällskunskap utgår ofta från skolelevers egna liv och knyter vardagliga företeelser till övergripande funktioner och strukturer på samhällsnivå.

Här berättas om olika svårigheter som eleven kan ha stött på, som mobbning och orättvis behandling. I texterna om detta finns både ett mycket personligt tilltal, men även konkreta tips på hur svårigheter kan hanteras. Texter och uppgifter passar väl som underlag för såväl gruppsamtal som egen reflektion.

Religionskunskap

Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6

I Digilär Religionskunskap hittar du allt du och dina elever behöver om de stora världsreligionerna, liksom några stora inriktningar inom dessa. Här finns också material om samernas ursprungsreligion.

Läromedlet presenterar religionerna lättbegripligt och konkret. Både ur ett historiskt perspektiv, men eleverna får också läsa om hur det ser ut i dag i olika religiösa byggnader och sammanhang. Till varje religion återberättas dessutom några centrala myter och berättelser.

Det finns även avsnitt som handlar om skolelevernas egen vardag. Materialet bjuder på många exempel på likheter och olikheter som eleven själv kan ha stött på, t.ex. hur människor och grupper kan skilja sig åt vad gäller värderingar och traditioner.

Historia

Digilär Historia för årskurs 4-6

Varje arbetsområde i Digilär Historia har ett särskilt kapitel med en sammanfattning av de stora dragen i den aktuella epoken, samt vilka källor historikerna brukar använda i sin forskning om denna. Här finns även en tidslinje för att ge förkunskap och förståelse för händelsernas kronologi. Detta förbereder eleverna väl för att sedan ta sig in i det rika material av texter, historiska bilder, uppgifter, frågor och bildspel om vår historia.

Det finns ett stort utbud av historiska källor och för varje tidsepok väljer vi ut och presenterar ett antal källor som handlar om barn. Det finns även en progression i språket så att texterna om vikingatiden är något mer konkreta än texterna från 1800-talet.

I Digilärseriens alla SO- och NO-läromedel, som alla är byggda i vårt unika läromedelskoncept, kan du se fram emot:

  • Ett mycket rikt material med texter och bilder*.
  • Fördjupningar: Klickbara direkt i texten, för att eleven ska ges möjlighet att lära sig ännu mer.
  • Korta kapitel: För att eleven ska kunna klara av arbetet med ett kapitel, med tillhörande uppgifter, under en och samma lektion.
  • Självrättande övningar: För att hjälpa eleven att på egen hand och med direkt feedback förstå och repetera kapitlets centrala begrepp och fakta.
  • Arbetsområden med uppgifter som bjuder in till samtal och reflektion.
  • Anpassade texter: Texterna är skrivna på en lättbegriplig svenska för att passa elever på mellanstadiet – baserat på forskning om barns läsutveckling.
  • Ordförklaringar: Klickbara direkt i texten, för att eleven direkt ska kunna se vad nya begrepp betyder.
  • Eleven kan dessutom få ytterligare stöttning av våra prisbelönta digitala funktioner för läsning och inlärning. Varje elev kan skapa sin egen unika ordlista, egna minnesanteckningar samt använda olika stödfunktioner för läsningen, som att lyssna på texten, välja särskilt typsnitt utvecklat för dyslexi eller sätta igång ett fokusläge, för att bara nämna några.
  • Som lärare får du utöver allt detta tillgång till ett rikt lärarhandledningsmaterial, en plattform direkt i läromedlet där du kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort, samt med den digitala teknikens hjälp möjlighet att anpassa läromedlet utifrån dina elevers behov och komplettera med eget material.

*Bildmaterialet i Digilärserien är mycket rikt med bilder tagna av professionella fotografer och informativa, välgjorda illustrationer. Dessa blir en hjälp i läsförståelsen men även för att väcka elevens intresse. Bilderna kan i många fall även användas som grund för lärarledda samtal i helklass.

Redan nu finns en del filmer och förklarande animationer och vi arbetar just nu hårt för att alla arbetsområden ska få filmer under nästa läsår. Dessutom finns det många bildspel i läromedlen med inläst tal.

Täcker det centrala innehållet enligt Lgr 11

Våra läromedel i Digilärserien för mellanstadiet täcker alltid hela det centrala innehållet för respektive ämne i årskurs 4-6 enligt Lgr 11.

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.