Alltid lärarstöd i Digilärserien

Som stöd till dig som lärare har Digilärs digitala läromedel alltid en introduktion som innehåller en lärarhandledning. Denna ger dig en bra överblick över läromedlet och dess innehåll, samt allmänna tips till dig om din undervisning med digitala läromedel från Digilärserien.

Våra läromedel är uppbyggda utifrån principen att de ska vara kompletta. Med lärarhandledningen får du en god vägledning i läromedlet men också tips, idéer och inspiration inför dina lektioner. Ett värdefullt stöd som är uppskattat av erfarna lärare och perfekt för dig som är ny i Digilärs värld.

Lärarhandledning Lärarhandledningen ger dig också en övergripande inblick i Digilärkonceptet och vilka funktioner som finns till hands för att underlätta ditt undervisningsarbete och bidra till elevers goda inlärning.

I en del ämnen har vi, förutom i introduktionen, även tagit fram mer specifika och detaljerade lärarhandledningar direkt i arbetsområdena. Det gäller till exempel i våra NO-läromedel för åk 7-9, biologi, kemi och fysik, samt i engelska för åk 7-9 och sva för förberedelseklass och språkintroduktion.

I lärarhandledningarna i NO-läromedlen kan du hitta följande:

  • Förslag på lektionsinledningar eller introducerade diskussionsfrågor.
  • Förslag på dagens begrepp som du exempelvis kan starta varje lektion med.
  • En översikt över vilka laborationer och planeringslaborationer det finns i arbetsområdet.
  • Tips till dig som lärare vad du ska tänka på inför respektive laboration. Från laborationerna i läromedlet kan du som lärare dessutom klicka dig direkt till en lärarhandledning för just den laboration du befinner dig vid.
  • Direktlänkar till uppgifter i läromedlet.
  • Guider till bildberättelserna i läromedlet.
  • Direktlänkar till filmklipp och användbara resurser på nätet

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.