Regeringsrapport: Bristande tillgång till läromedel för elever med funktions­nedsättning

Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning, konstaterar en färsk regeringsrapport.

Regeringen gav Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i uppdrag att göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

I rapporten, som MTM och SPSM har tagit fram, lyfter myndigheterna fram den bristande tillgången till läromedel för elever med funktionsnedsättning. Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM, säger i ett pressmeddelande att:

– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor. Här har vi myndigheter en viktig roll att fylla, genom att sprida kunskap, producera läromedel och kurslitteratur samt erbjuda ett nationellt stöd, berättar han.

Omfattande översyn

Det är en omfattande översyn som har pågått under cirka ett års tid och som täcker alla skolformer, och alla läromedel, från förskolan till högskolan. I rapporten framgår att i alla skolformer som myndigheterna har tittat på behöver personalen veta mer om funktionsnedsättningar och om tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur.

Översynen av tillgången till läromedel som är
anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola resulterade i en rapport som överlämnades från SPSM och MTM till regeringen den 31 januari 2018.

Digilär har under flera år jobbat aktivt med och lagt ner ett omfattande arbete på att ta fram anpassade och tillgängliga läromedel. Redan 2013 kunde Digilär med hjälp av ett ekonomiskt stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS) – samt i samråd med forskare och experter – utveckla digitala redskap som underlättar för personer med olika typer av inlärningssvårigheter.

Två år senare 2015 prisades Digilär som det PTS-projekt som genom åren som har lyckats bäst med att inkludera människor med olika förutsättningar i den digitala plattformen, med motiveringen:

”Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.”

Egenskaper som gör ett läromedel mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

SPSM listar i rapporten 13 tillgängliggörande egenskaper som var och en för sig eller tillsammans, gör ett läromedel tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Några av de egenskaper som listas är t.ex. alternativa styrsätt, individuella inställningar, inspelad text, lättläst, tydlig layout och åtkomlig text.

Det här är funktioner som du redan idag hittar i Digilärs läromedel, och arbetet med att göra läromedlen ännu mer tillgängliga för alla elever pågår hela tiden.

Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär, berättar att utvecklingen av funktioner som finns i Digilärs läromedel görs i samverkan med forskare samt specialpedagoger och lärare som deltar i olika utprövningar.

– Just nu gör vi t.ex. en ny utprövning av lättlästa texter, inläst tal och filmer i NO, i samband med att vi tar fram dessa, med stöd av SPSM, avslutar Cecilia.

Lär dig mer om Digilärs läromedel

I vår guide kan du titta närmare på de funktioner som finns i våra läromedel – funktioner som är skapta för att varje läromedel ska vara anpassat och tillgängligt för alla elever.
Inläst tal
Läslinjal- och fokusläge
Uppläsning med talsyntes
Olika textnivåer (lättläst och avancerad)
Ordförklaringar och fördjupningar
Anpassa läsningen (textinställningar)
Verktygsfältet

Prova Digilär kostnadsfritt i 14 dagar

Vill du veta mer om Digilärs läromedel för högstadiet eller våra läromedel för gymnasiet men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i 14 dagar.