Träna inför nationella proven i matematik!

Hand på laptop med matematikformler

Hela vårt läromedel Digilär Matematik för åk 7-9 är nu uppdaterat med 800 nya övningsuppgifter. Dessutom har vi publicerat ett nytt arbetsområde som sammanfattar högstadiets matematik. Perfekt som träning inför de nationella proven i matematik!

Nytt arbetsområde: Matematik i verkligheten

Vi har tagit fram sex stycken nya arbetsflöden med roliga matematiska tillämpningar, tänkta som en sammanfattning av matematikkunskaperna på grundskolan. I arbetsområdet finns runt 200 nya övningsuppgifter, i tre nivåer.

Matematik i verkligheten är perfekt att använda som träning inför de nationella proven. Variationen på uppgifterna tränar dina elever att själva tänka ut vilken metod de behöver använda. Detta ger eleverna goda förutsättningar att klara de nationella proven på ett bra sätt.

Sedan tidigare finns även arbetsområdet Inför nationella prov i matematiken för åk 7-9, där eleven får en bra inblick i hur ett nationellt prov är upplagt. Inom arbetsområdet kan eleven träna på de moment som ingår i de fyra delproven: Muntlig förmåga, del A, Uppgifter utan redovisning, del B, Undersökande karaktär, del C och Uppgifter med redovisning, del D.

Stor uppdatering i hela matematiken för åk 7-9

I samtliga årskurser i högstadiets matematik har vi fyllt på med uppgifter för att flödena ska få ett jämnt antal uppgifter. I varje årskurs finns nu runt 200 nya uppgifter. I samtliga flöden i läromedlet så finns det nu minst 10 uppgifter på varje nivå.

Uppdateringen innebär att hela vårt matematikläromedel har fyllts på med sammanlagt 800 nya uppgifter!

Här ser du ett exempel på en av de 800 nya övningarna i Digilär Matematik för åk 7-9. Eleven kan själv kontrollera sitt svar mot facit och får på så sätt direkt återkoppling på sin kunskapsnivå.

Med våra interaktiva uppgifter i matematik kan eleverna arbeta på olika nivåer beroende på hur långt de har kommit i sin förståelse. Att på detta sätt öva upp grundläggande färdigheter i matematik är effektivt, enligt den senaste forskningen.

Slutligen har vi också gått igenom och sett över strukturen i introduktionstexter i våra arbetsflöden och förtydligat dessa. Samtliga introduktioner är uppdaterade och genomgångna. Detta gäller alla årskurser i högstadiets matematik.

Prova Digilär Matematik för högstadiet kostnadsfritt i 14 dagar

Vill du veta mer om Digilärs läromedel i matematik men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i Digilärserien under 14 dagar.

Där kan du också välja om du vill testa våra övriga läromedel för högstadiet eller gymnasiet.