Ny forskning: Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av tekniska hjälpmedel

Nyligen släpptes en forskningsrapport som visar att digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat. Nu kommer en avhandling av Emma Lindeblad på Linnéuniversitetet som visar att elever med läs- och skrivsvårigheter får positiva resultat i sin läsutveckling efter att ha använt så kallad assisterad teknologi.

Emma Lindeblad har i sin avhandling bland annat undersökt hur elevernas avkodningsförmåga påverkas när de använder assisterad teknologi för att ta till sig en text. I studien deltog 35 elever mellan 10–12 år. Deltagarna hade lässvårigheter och elva av dem hade sedan tidigare diagnostiserats med dyslexi.

Den teknologi som användes i studien var appar i iPads eller smartphones. Dessa hade till exempel funktioner som text-till-tal (TTS, text-to-speech) eller tal-till-text (STT, speech-to-text), det vill säga taligenkänning.

Lindeblads avhandling slår fast att tekniska hjälpmedel är effektiva pedagogiska redskap. Elever med läs- och skrivsvårigheter fick positiva resultat i sin läsutveckling efter att ha använt assisterad teknologi under ett års tid.

Hjälpmedel som uppläst text (text-till-tal) besparar eleverna mycket energi samt ger eleverna en känsla av ökad motivation att lära sig saker.

Vi har intervjuat Emma Lindeblad som berättar mer om resultaten från hennes forskning.

– Vår forskning visar att det [uppläst tal] är lika bra informationsinhämtning som att avkoda text, men för elever med läs- och skrivsvårigheter är det ett icke-ansträngande alternativ som kan göra att de kan fokusera på innehållet i texten framför den traditionella avkodning som det ofta blir vid läsning på papper.

Vidare skriver hon att läsutvecklingen inte stagnerar för att man inte tränar avkodning, utan följer samma utvecklingstakt som normgrupp för de tester som utfördes. Hjälpmedel som uppläst text (text-till-tal) besparar eleverna mycket energi samt ger eleverna en känsla av ökad motivation att lära sig saker.

Lindeblad undersökte även självbild och psykisk hälsa bland deltagarna. Tidigare forskning har visat att elever med läs- och skrivsvårigheter har mått sämre än elever utan läs- och skrivsvårigheter. Men Lindeblads avhandling visar tvärtom att barn- och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, som deltagit i studien, inte mår sämre eller uppvisar någon mer negativ uppfattning om sig själva än andra barn och ungdomar i samma ålder.

I Digilärs digitala läromedel kan eleven dra fördel av de hjälpmedel som finns inbyggda i läromedlet. Eleven kan till exempel använda funktioner som uppläsning med inläst tal och uppläsning med talsyntes för att lättare till sig texten.

Video: Inläst tal i Digilärs läromedel


Ladda ner avhandlingen

Här kan du ladda ner Emma Lindeblads doktorsavhandling: ”Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology”.

Emma Lindeblad är Leg. Psykolog Fil Dr, Linnéuniversitetet, Växjö.

Avhandlingen innehåller tre empiriska studier som alla har till syfte att öka förståelsen för interaktionerna och kopplingarna mellan självbegrepp, läsförmåga, psykisk hälsa och assisterande teknik (AT).

Prova Digilär kostnadsfritt i 14 dagar

Vill du veta mer om Digilärs läromedel för högstadiet eller våra läromedel för gymnasiet men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i 14 dagar.