Datorsimuleringar och nya filmer till varje kapitel i fysiken för åk 7-9

En stor fördel med digitala läromedel är att vi kan visa den kunskap vi vill lära ut, till exempel med hjälp av rörlig bild. Ett exempel är vårt läromedel Digilär Fysik för åk 7-9 där det finns datorsimuleringar och laborationer som kan användas i undervisningen. I simuleringarna kan eleverna själva klicka och dra, undersöka vad som händer och lära sig fysik på ett lekfullt sätt. Dessutom släpper vi inom kort 37 nyinspelade introduktionsfilmer till varje kapitel.

Interaktiva datorsimuleringar är ett bra sätt att förstärka inlärningen hos eleverna, för att lättare förstå samband och lösa laborationsuppgifter.

För att du lätt ska hitta dem har vi nu samlat alla simuleringar i en egen biblioteksflik i vårt läromedel för fysik. Självklart finns de också inbäddade direkt i arbetsområdena och kapitlen där de är aktuella.

Laborationerna tar upp områden som rörelse och kraft, tryck och värme, ljus, ljud, elektricitet och magnetism, atom- och kärnfysik samt planeter, stjärnor och galaxer.

Laboration: Datorsimulering, undersökning av statisk elektricitet.

Eleven utför vissa moment i simuleringen och ska sedan förklara vad som händer. Bilden ovan kommer från en simulering där eleven gör en undersökning av statisk elektricitet.

– I simuleringarna kan eleverna själva klicka och dra, undersöka vad som händer och lära sig fysik på ett lekfullt sätt, säger Karin Sterner, förlagsredaktör i NO-ämnen på Digilär.

Vidare berättar hon att genom att ”göra själv” tränar eleverna sin experimentella förmåga och simuleringarna bidrar till att förklara fysikämnets modelltänk på ett pedagogiskt vis.

– När de sedan skriver sin laborationsredogörelse måste de själva fundera över, tänka efter och formulera det de lärt sig. Redogörelsen kan sedan enkelt lämnas in till läraren med ett knapptryck, avslutar Karin.

Nyinspelade filmer till varje kapitel

Digilär släpper inom kort 37 nyinspelade filmer med en kort introduktion till varje kapitel i fysik. I filmerna presenteras de viktigaste begreppen, och teori blandas med enkla experiment. Inspelningarna är gjorda i vår fysikstudio varierat med inspelningar utomhus för att förtydliga vissa begrepp.

Skolverket reviderar styrdokumenten med avseende på digital kompetens

Som bekant finns simuleringar med som en egen ny punkt i det centrala innehållet i fysik från Skolverket från och med 2018-07-01. Du som använder Digilärs läromedel i fysik har goda möjligheter att arbeta med just denna del i och med de inbäddade simuleringarna direkt i läromedlet.

Skolverket: Centrala innehållet, reviderad version, fysik åk 7-9 från 2018-07-01:

Fysikens metoder och arbetssätt
Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Vill du veta mer om Digilärs läromedel i fysik men saknar licens? Ingen fara – du kan starta upp ett gratis testkonto och få tillgång till allt material i 14 dagar.