Skoleleverna: Traditionella läromedel begränsar oss

Skolelever från Klass 8F i Östra grundskolan i Skogås, berättar om sina erfarenheter av att använda digitala verktyg i skolan, i en debattartikel på Dagens Nyheter.

De skriver att skolan och inlärningsmetoderna måste anpassas efter vår moderna tid. ”Det kan helt enkelt inte funka att leva på samma sätt i all evighet”, menar de. En annan åsikt de för fram är att traditionella läromedel, såsom faktaböcker begränsar eleverna. Skoleleverna tar också fasta på fördelarna med digital undervisning, som till exempel att personer med speciella svårigheter kan få anpassningar direkt i sin läsplatta.

Digilär anpassar läromedlen efter elevernas behov

Att anpassa läromedlen så att alla elever kan ta till sig informationen är något som Digilär satsar extra mycket kraft på. Ett exempel på en funktion som återfinns i våra läromedel är att all text går att lyssna på med hjälp av talsyntes. I flera av våra läromedel finns dessutom möjlighet att också få lyssna på uppläsning med inläst tal. Många elever finner funktionen användbar och har lättare att hänga med när de kan få texten uppläst.

Andra exempel på funktioner hos Digilär som gör det möjligt att anpassa sina läromedel efter egna behov är möjligheten att anpassa textstorleken och välja att använda ett typsnitt (Dyslexie) som är speciellt utvecklat för dyslektiker. En elev med annat modersmål kan också välja att översätta hela Digilär med hjälp av Google Översätt (då ställer dessutom talsyntesen automatiskt om till nytt språk).

Lär dig gärna mer om möjligheterna att anpassa våra digitala läromedel i vår guide över våra digitala läromedel.

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.