Digilär lämnar underlag på inbjudan av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, håller i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, på att göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Cecilia Lilja, Produktionsschef Digilär

Cecilia Lilja, produktionsschef på Digilär deltog i kartläggningen som skedde i våras och Digilär har fått lämna synpunkter via en digital hearing – på inbjudan av SPSM.

Digilär är glada över att få vara med och bidra till att skapa ett välgrundat underlag för den här översynen. Det är viktigt att läromedlen är inkluderande och anpassade till olika personers behov. I Digilärs läromedel finns till exempel redan idag utformningar och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Den digitala hearingen pågår till och med den 15 oktober 2017.