Digilär Historia utmanar dina elever att tänka!

Vill du utveckla dina elever att tänka källkritiskt, analysera historiska frågor metodiskt och bli medvetna om olika perspektiv på den historiska utvecklingen? I sådana fall har vi något för dig – Digilärs nya arbetsområde Historiska metoder och arbetssätt som är fyllt med texter och uppgifter som ska hjälpa dina elever att utveckla sina förmågor på bästa sätt! Du hittar det nya området i vårt läromedel för gymnasiekursen Historia 1, 100 poäng.

Historiska förklaringar

I kapitlet Historiska förklaringar får eleverna verktyg att avgöra vad som är relevant att ha med i sina beskrivningar av den historiska utvecklingen. De får också lära sig att det finns flera tolkningar av historien och vilka modeller som är brukliga att utgå ifrån. Begrepp som bland annat orsak, kontinuitet, aktör- och strukturperspektiv presenteras tydligt och eleverna får förklarat hur begreppen hänger samman med varandra och kan användas i historiska analyser.

Skriva historia

Alla historielärare är inte utbildade svensklärare, trots att historieämnet till stor del består av muntlig och skriftlig presentation. I kapitlet Skriva historia presenteras vad eleverna bör tänka särskilt på när de skriver texter i historieämnet. Där finns många textexempel som på ett konkret och tydligt sätt visar hur eleverna kan skriva jämförande, argumenterande och analyserande. Vi tror att kapitlet kommer att vara till en stor hjälp både för elever och lärare.

Perspektiv

Med vilka ”glasögon” läser dina elever historien? Vems eller vilken historia som skildras behöver dagens ungdomar utveckla en förståelse för. I Digilärs nya arbetsområde får eleverna hjälp med att bli medvetna om sin egen tidsbundenhet, likaväl som att historiska beskrivningar och källdokument skildras utifrån olika perspektiv. Vi har även skrivit ett nytt bibliotekskapitel som på ett särskilt sätt ska belysa detta: Afrikas glömda krig. Visste du exempelvis att 88 procent av alla som har dött i krig efter 1945 är afrikaner?

Källor och källkritik

Kanske är just källkritiken det mest centrala inom historieämnet? En del gymnasielärare i historia menar i alla fall det, och därför har vi utvecklat och förbättrat våra texter om källor och källkritik. Utöver de mer klassiska källkritiska kriterierna som exempelvis samtidighet och tendens, tar vi även upp nyare källkritiska begrepp som synlighet och representativitet vilka har blivit allt mer aktuella i dagens samhälle och forskning.

Det kommer mer …

Under läsåret kommer det nya arbetsområdet Historiska metoder och arbetssätt att fyllas på ännu mer. Texter och uppgifter om tidsindelningar, medieanvändning och historiebruk kommer att tillkomma. Men vänta inte – gå in direkt och börja använda dig av det fylliga material som redan är på plats, så att dina elever kan utveckla sina förmågor i historieämnet på bästa sätt!

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.