Redo för nästa steg i Svenska för nybörjare!

Nu släpper vi en demo av del 2 i läromedlet Digilär Svenska för nybörjare, för ungdomar som läser sva i förberedelseklass eller språkintroduktion. Du som har licens till läromedlet kanske redan har sett att det i dagarna dykt upp en ny ikon längst upp på förstasidan. Del 2 tar eleven från den första språkinlärningen till ett mer avancerat ”skolspråk”, och förbereder för studier i skolans olika grundläggande ämnen. Du och dina elever kan enkelt växla mellan del 1 och 2 genom att klicka på ikonerna längst upp på förstasidan.

Del 1+2 = heltäckande läromedel för sva åk 1-3 och 4-6

För ett år sedan lanserade vi läromedlet Digilär Svenska för nybörjare. Del 1, som då stod färdig, är ett digitalt övningsmaterial i svenska som andraspråk som syftar till att ge en grund i det svenska språket. Del 1 täcker det centrala innehållet i kursplanen för sva i grundskolans åk 1-3. Del 2 är en fortsättning på det materialet och täcker sva för åk 4-6.

Tre arbetsområden är nu färdiga i demoversionen. Del 2 i sin helhet kommer att innehålla 14 arbetsområden och vara helt klart i början av 2018. Digilär Svenska för nybörjare blir då ett komplett läromedel för förberedelseklass och språkintroduktion som förbereder eleverna för studier på högstadienivå.

Utveckla svenska språket och lär samtidigt om skolans andra ämnen

I del 2 får eleverna möjlighet att utveckla sin svenska parallellt med att de lär sig grundläggande begrepp och fakta i skolans andra ämnen. I läromedlet finns hela åtta teman med olika ämnen i fokus. Det gör att eleverna under arbetet med de olika arbetsområdena får en grund inom till exempel SO, NO och idrott och hälsa.

Det kommer i del 2 dessutom att finnas sex arbetsområden som explicit behandlar ordkunskap och grammatik. Där kan eleven öva sig och med fullt fokus utveckla sitt svenska språk. En stor del av övningarna är helt självrättande vilket ger snabb feedback till eleven och samtidigt sparar värdefull tid för dig som lärare. Bredden i teman och det fylliga övningsmaterialet gör att dina elever blir väl förberedda för fortsatt skolgång på högstadiet eller gymnasiet.

Teman med tonåringar i fokus

En fördel med Digilär Svenska för nybörjare är att våra författare har byggt sina läromedel med tonåringar i fokus. Här får eleverna texter och bilder med ungdomars synvinkel och de behöver inte arbeta med sfi-läromedel för vuxna eller sva-läromedel för yngre barn när de lär sig svenska språket.

Smarta digitala funktioner underlättar språkinlärningen

I Digilär Svenska för nybörjare kan du och dina elever utnyttja alla smarta funktioner som följer med Digilärs läromedel och som underlättar lärandet för den som lär sig ett nytt språk. Här finns uppläst text, mängder med bilder för visuellt stöd, ordförklaringar, självrättande övningar i mängder, möjlighet att göra ordlistor med självrättande glosförhör, möjlighet att översätta läromedlet med Google Översätt och mycket, mycket mer.

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.